De Cymru Trochol

Mae De Cymru Trochol yn gyfarfod a gynhelir bedair gwaith y flwyddyn ar gyfer y clwstwr technoleg drochol sydd ar dwf yn ne Cymru.

 

Digwyddiad i ymarferwyr yn y diwydiant ac academyddion rannu gwybodaeth a dysgu am dechnolegau newydd (VR/AR/MR/BR) sy’n annog rhwydweithio a chyfleoedd i gydweithio.

Tanysgrifiwch i gylchlythyr De Cymru Trochol i dderbyn diweddariadau a chael gwybod am y digwyddiadau diweddaraf:

Tanysgrifio

* indicates required

Please select all the ways you would like to hear about Immersive South Wales:

You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of our emails. For information about our privacy practices, please visit our website.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.