Mae pobl greadigol o Gaerdydd wedi rhannu eu straeon ac edrych yn ôl ar 2020 yn y ddinas i greu wal stori gyntaf Ein Caerdydd creadigol.

Mwy

Cysylltu a datblygu

Lle i weithwyr creadigol Caerdydd rannu, dysgu a thyfu

Rydyn ni’n credu ym mhŵer cydweithio ar draws sectorau er mwyn sbarduno arloesedd a newid.

Adrodd y stori

Mwy o wybodaeth am Gaerdydd fel canolbwynt creadigol

Rydyn ni’n gweithio i rannu economi creadigol Caerdydd yn lleol ac yn rhyngwladol drwy ymchwil, mapio a phrosiectau gyda diwydiant ac academia.

Ynglyn a Chaerdydd Creadigol

Darganfod hanes Caerdydd Creadigol

Sefydlwyd Caerdydd Creadigol yn 2015 er mwyn cysylltu, deall ac ymgysylltu â chymuned greadigol y ddinas.