Gŵyl Immersed! yn dychwelyd ar ddydd Iau, Ionawr 30 2020 yn y Tramshed, Caerdydd!

Creative Cardiff
Rhag 19

Y Tu Mewn i CULTVR

Creative Cardiff
Rhag 19

Cymunedau’n dod ynghyd ar gyfer Dydd Sadwrn Teg cyntaf Caerdydd

Creative Cardiff
Rhag 19

Gwobr Gerddoriaeth Gymreig 2019: Melyn gan Adwaith yn ennill

Creative Cardiff
Tach 19

Cyhoeddi rhestr fer Gwobr Gerddoriaeth Gymreig 2019

Creative Cardiff
Tach 19

Diwrnod cyntaf Dinas yr Arcedau yng Nghaerdydd

Creative Cardiff
Tach 19

AELOD Y MIS

Storïa strategol sy'n gwneud y byd yn lle gwell. Dyna'n pwrpas ni yn Working Word. Ry'n ni'n asiantaeth ddigidol sy'n arbenigo mewn ffilm a Chysylltiadau Cyhoeddus yng Nghaerdydd, ac eleni ry'n ni'n dathlu ugain mlynedd o adrodd straeon pwerus. 

Mae ein tîm o 20 yn gweithio gyda'r cyfryngau ledled Cymru a dros y byd. Mae'r tîm wedi yn feistri ar gyfryngau cymdeithasol ac yn gadael argraff ddigidol lle bynnag bo WIFI. Gyda'n tîm ffilmio'n gweithio'n galed i adrodd straeon pwerus, ein hamcan yw newid meddyliau ac ysgogi cynulleidfaoedd i wneud gwahaniaeth. 

Beth am i ni adrodd y stori nesaf gyda'n gilydd... 

Working Word

Gweld Proffil

Cyfleoedd

Uwch Gynhyrchydd (Profiadau Digidol)

Dyddiad Cau 29th Ionawr
WalesMillenniumCentre
Ion 20

Tywysydd Teithiau BBC Cymru

Dyddiad Cau 07th Chwefror
Ion 20

CDCCymru: Cyfarwyddwr Cyfathrebu

Dyddiad Cau 24th Chwefror
NDCWales
Ion 20