Grŵp Ymchwil Gwyliau

Archwilio effaith cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol gwyliau.

Mae’r grŵp hwn yn dod ag academyddion Prifysgol Caerdydd a rhanddeiliaid allweddol ynghyd i gynnal ymchwil gydweithredol ar fyd gwyliau, ac i ystyried cwestiynau pwysig ynglŷn â dyfodol gwyliau.