Podlediadau

Ar gyfer gweithwyr creadigol sydd eisiau clywed am y materion sy'n bwysig iddyn nhw, mae Get A 'Proper' Job a Rhywbeth Creadigol yn bodlediadau sy'n trin a thrafod manteision ac anfanteision gweithio mewn swydd neu sefydliad creadigol.

Dyma bodlediadau gan rwydwaith dinas Caerdydd Creadigol wedi'u creu ochr yn ochr â'r gymuned greadigol.