Podlediad Get A 'Proper' Job

Ar gyfer gweithwyr creadigol sydd eisiau clywed am y materion sy'n bwysig iddyn nhw. Mae Get A 'Proper' Job yn trin a thrafod manteision ac anfanteision gweithio mewn swydd neu sefydliad creadigol.