Podlediad Rhywbeth Creadigol?

Gyda thri rhifyn ym mhob cyfres, mae'r cyflwynydd Beca Harries yn mynd i'r afael â materion sy'n effeithio gweithwyr creadigol ar hyn o bryd. 

Byddwn ni hefyd yn trafod yr ymchwil diweddaraf o'r diwydiannau creadigol.