Gwybodaeth i weithwyr creadigol yn ystod COVID-19

Profile picture for user Creative Cardiff

Postiwyd gan: Creative Cardiff

Dyddiad: 19 March 2020

Rydym yn cydnabod y goblygiadau proffesiynol a phersonol difrifol ar gyfer gweithwyr a sefydliadau creadigol yn ystod y cyfnod digynsail hwn. 

 

Mae Caerdydd Creadigol wedi ymrwymo i rannu adnoddau, dolenni a gwybodaeth ddefnyddiol i gefnogi, hysbysu a helpu cymuned greadigol Caerdydd, er mwyn cefnogi eich gwaith yn ystod yr amser heriol hwn. 

Rydym wedi casglu'r cyngor diweddaraf isod ac mi fyddwn ni'n parhau i ddiweddaru'r erthygl hon wrth i ragor o wybodaeth ymddangos yn ogystal â diweddaru ein sianeli cymdeithasol gyda'r newyddion a gwybodaeth berthnasol i weithwyr creadigol. 

Os oes gennych chi unrhyw beth yr hoffech ychwanegu i'r rhestr, anfonwch e-bost gyda dolenni neu anfonwch neges i ni ar Twitter, Facebook, Instagram neu LinkedIn

 

Rydym wedi rhoi * ger y newyddion diweddaraf.

 

Busnes a chyllid 

 

 

Ffyrdd newydd o weithio 

 

 

Lles a ffyrdd o gyfathrebu 

 

 

Darnau barn