VRSW #4

03/04/2019 - 19:00
Orchard Media and Events Group, Trade Street, Caerdydd, CF10 5DT
Profile picture for user Creative Cardiff

Postiwyd gan: Creative Cardiff

Dyddiad: 11 March 2019

Sesiwn ar gyfer y clwstwr technoleg drochi yn Ne Cymru yw VRSW wedi’i threfnu gan Caerdydd Creadigol, mewn partneriaeth ag Orchard Media a Events Group Ltd.

Mae'r sesiwn yn dod â’r rheini sy'n gweithio mewn rhith-realiti, realiti estynedig a recordio deuseiniol (binaural) i rannu gwybodaeth, i rwydweithio ac i glywed gan arbenigwr yn y diwydiant.

Mae yna gyfle hefyd i ymarferwyr ac ysgolheigion gynnal sesiynau llai lle gellir trafod yn fanylach.

Mae'r digwyddiad yma'n rhan o Ddinasoedd Digidol Caerdydd 2019.

Os oes gennych unrhyw ofynion hygyrchedd, cysylltwch â creativecardiff@cardiff.ac.uk