Creu cyfrif newydd

Cyfeiriad ebost dilys. Bydd yr holl negeseuon ebost o'r system yn cael eu hanfon i’r cyfeiriad hwn. Ni fydd y cyfeiriad ebost hwn yn cael ei wneud yn gyhoeddus ac ni chaiff ei ddefnyddio oni bai bod angen cyfrinair newydd arnoch neu os hoffech gael newyddion neu hysbysiadau penodol drwy ebost.
Cewch ddefnyddio nifer o nodau arbennig, gan gynnwys bwlch, atalnod llawn (.), cysylltnod (-), collnod ('), tanlinell (_), a'r nod @.
Nodwch eich prif swydd er mwyn gallu chwilio a dod o hyd i chi’n hawdd yng nghyfeiriadur y rhwydwaith. Gallwch ddefnyddio Amdanaf i a fy ngwaith i roi mwy o fanylion.
Naill ai’r busnes sy’n eich cyflogi, neu os ydych yn gweithio’n llawrydd, enw eich busnes.
Rydym yn gwerthfawrogi bod llawer o bobl greadigol yn gweithio ar draws gwahanol sectorau a gallai fod llawer i'w ddewis o'r rhestr hon o ddiwydiannau creadigol DCMS (Adran Ddigidol, Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon). Yn ogystal â chael eich rhestru ar eich proffil Caerdydd Creadigol, mae'r ddau sector hyn yn helpu i ddychwelyd canlyniadau perthnasol pan chwilir y cyfeiriadur felly dewiswch y ddau fwyaf perthnasol i wneud yn siŵr ei bod yn hawdd dod o hyd i chi.
Rydym yn gwerthfawrogi bod llawer o bobl greadigol yn gweithio ar draws gwahanol sectorau a gallai fod llawer i'w ddewis o'r rhestr hon o ddiwydiannau creadigol DCMS (Adran Ddigidol, Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon). Yn ogystal â chael eich rhestru ar eich proffil Caerdydd Creadigol, mae'r ddau sector hyn yn helpu i ddychwelyd canlyniadau perthnasol pan chwilir y cyfeiriadur felly dewiswch y ddau fwyaf perthnasol i wneud yn siŵr ei bod yn hawdd dod o hyd i chi.
Eich wyneb neu lun rhithwir.
Un ffeil yn unig
Cyfyngiad o 2 MB
Mathau cymeradwy: png gif jpg jpeg
Bydd meintiau lluniau sy'n fwy na 1024x1024 picsel yn cael eu hail-feintio.

Testun plaen

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
 • Llinellau a pharagraffau yn torri'n awtomatig.
Dywedwch wrthym amdanoch chi, y person creadigol - y math o waith rydych chi'n ei wneud, beth yw eich gwaith ac os ydych chi eisiau cydweithio. Cofiwch nodi beth ydych yn chwilio amdano.
Rydym yn eich annog i gynnwys sylwadau ysgrifenedig ar eich gwaith - yn enwedig os ydych yn chwilio am gyfleoedd. Gwnewch yn siŵr bod gennych ganiatâd i ddefnyddio unrhyw sylwadau cyn eu defnyddio.
 • This should be a Vimeo or YouTube URL
 • Rhaid iddo fod yn URL allanol fel http://example.com
Bydd y wybodaeth hon yn ymddangos ar eich proffil - nodwch eich rhif os ydych yn dymuno i'r rhai sy'n gweld eich proffil gysylltu â chi yn unig.
This information will be displayed on your profile - please only include an email address if you wish to be contacted by those who view your profile.
Bydd y wybodaeth hon yn cael ei harddangos ar eich proffil - ni ddylech nodi hyn oni bai bod gennych adeilad busnes.
Rhaid iddo fod yn URL allanol fel http://example.com
Os ydych chi'n nodi eich côd post ni fydd yn cael ei arddangos ar eich proffil - rydym yn awyddus i wybod i ble mae rhwydwaith Caerdydd Creadigol yn cyrraedd. Byddai unrhyw ddata côd post sydd gennym yn cael ei grynhoi at ddibenion adrodd.
 • Dylai hwn fod yn ddolen URL i'ch proffil proffesiynol.
 • Rhaid iddo fod yn URL allanol fel http://example.com
 • Dylai hwn fod yn ddolen URL i'ch proffil proffesiynol.
 • Rhaid iddo fod yn URL allanol fel http://example.com
 • Dylai hwn fod yn ddolen URL i'ch proffil proffesiynol.
 • Rhaid iddo fod yn URL allanol fel http://example.com
 • Dylai hwn fod yn ddolen URL i'ch proffil proffesiynol.
 • Rhaid iddo fod yn URL allanol fel http://example.com
Rwy'n cytuno i gydymffurfio â chôd ymddygiad Caerdydd Creadigol
Tanysgrifio i e-gylchlythyr pythefnosol Caerdydd Creadigol gyda'r newyddion, y swyddi a’r digwyddiadau diweddaraf