Systemau Trydanol Syml

Cyflog
cost y cwrs = £15-£30
Location
Bydd y cwrs yn cael ei gynnal yng Nghanolfan y Mileniwm
Closing date
26.11.2020
Profile picture for user Wyn Williams

Postiwyd gan: Wyn Williams

Dyddiad: 16 November 2020

Ar gyfer pwy mae'r hyfforddi?

Mae'r cwrs hwn wedi'i anelu'n arbennig at griw nad yw'n drydanol a allai fod â chyfrifoldeb am systemau bach a syml, fel arfer o dan 6 kVA fel y'u diffinnir yn BS 7909.

Cynnwys y cwrs

Agwedd allweddol y cwrs hwn yw y bydd cynrychiolwyr yn deall egwyddorion amddiffyn rhag sioc drydanol a thân, sut i sicrhau bod systemau'n cael eu cadw'n ddiogel a phwysigrwydd rheoli ceblau'n dda, diogelu'r Pwyllgor Brenhinol a Gwiriadau syml gan ddefnyddwyr ar offer.

Cyflwyno'r Cwrs Dydd Iau 26ain Tachwedd

Mae cyrsiau'n cael eu darparu gan James neu ei gydweithwyr, pob un sydd â phrofiad helaeth o weithio yn y diwydiant mewn sectorau sy'n cynnwys teledu, ffilm, digwyddiadau byw a theatr. Mae hyn yn golygu y gall ymgeiswyr fod yn hyderus y bydd y tiwtoriaid yn gallu deall eu hamgylchedd gwaith ac ateb eu cwestiynau i helpu.