Y Tu Mewn i CULTVR

Creative Cardiff
Rhag 19

Cymunedau’n dod ynghyd ar gyfer Dydd Sadwrn Teg cyntaf Caerdydd

Creative Cardiff
Rhag 19

Gwobr Gerddoriaeth Gymreig 2019: Melyn gan Adwaith yn ennill

Creative Cardiff
Tach 19

Cyhoeddi rhestr fer Gwobr Gerddoriaeth Gymreig 2019

Creative Cardiff
Tach 19

Diwrnod cyntaf Dinas yr Arcedau yng Nghaerdydd

Creative Cardiff
Tach 19

Menter newydd CULTVR LAB yn agor ei ddrysau am y tro cyntaf

Creative Cardiff
Tach 19

AELOD Y MIS

Storïa strategol sy'n gwneud y byd yn lle gwell. Dyna'n pwrpas ni yn Working Word. Ry'n ni'n asiantaeth ddigidol sy'n arbenigo mewn ffilm a Chysylltiadau Cyhoeddus yng Nghaerdydd, ac eleni ry'n ni'n dathlu ugain mlynedd o adrodd straeon pwerus. 

Mae ein tîm o 20 yn gweithio gyda'r cyfryngau ledled Cymru a dros y byd. Mae'r tîm wedi yn feistri ar gyfryngau cymdeithasol ac yn gadael argraff ddigidol lle bynnag bo WIFI. Gyda'n tîm ffilmio'n gweithio'n galed i adrodd straeon pwerus, ein hamcan yw newid meddyliau ac ysgogi cynulleidfaoedd i wneud gwahaniaeth. 

Beth am i ni adrodd y stori nesaf gyda'n gilydd... 

Working Word

Gweld Proffil

Cyfleoedd

Prif Olygydd - Golwg

Dyddiad Cau 11th Rhagfyr
Creative Cardiff
Rhag 19

Rheolwr Llwyfan Cynorthwyol Technegol

Dyddiad Cau 11th Rhagfyr
National Theatre Wales
Rhag 19

Derbynnydd / Gweinyddwr

Dyddiad Cau 12th Rhagfyr
Creative Cardiff
Tach 19

Prif Fasnachwr-Lexicon

Dyddiad Cau 12th Rhagfyr
Creative Cardiff
Tach 19

Swyddog Cyswllt TEAM Sir Benfro

Dyddiad Cau 17th Rhagfyr
Creative Cardiff
Rhag 19

Swyddog Cyswllt TEAM Sir Benfro

Dyddiad Cau 17th Rhagfyr
National Theatre Wales
Rhag 19