Wyn Williams

Gweithredwr Marchnata a Gwybodaeth CULT Cymru Marketing and Information Exective at CULT Cymru

Yn hyrwyddo hyfforddiant i alluogi gweithwyr creadigol i ddychwelyd i'r gwaith yn ddiogel.

Promoting CULT Cymru courses in order to support creative workers back into the workplace safely.

Company name
CULT Cymru
Role
Gweithredwr Marchnata a Gwybodaeth CULT Cymru Marketing and Information Exective