Ymchwil

Fel rhan o Brifysgol Caerdydd, mae Caerdydd Creadigol yn cynnal ymchwil er mwyn dwysau ein dealltwriaeth o'r economi creadigol yn ne Cymru er mwyn taflu goleuni ar werth creadigrwydd, monitro datblygiadau a chynghori ynghylch polisi.