Llefydd

Nid y lleoliad ffisegol a feddiannir ganddynt sy'n diffinio'r canolfannau. Yn hytrach, fe'u diffinnir gan y gwasanaethau y maent yn eu cynnig i'r gymuned greadigol ehangach a'r amgylchedd y maent yn gweithio ynddo. Mae Caerdydd Creadigol wedi ceisio cael gwybod rhagor am sut mae'r lleoedd hyn yn gweithio yng nghyd-destun Caerdydd.