Gwyliwch y cyflwyniadau o TEDx Prifysgol Caerdydd: Creadigrwydd: Diwydiant

Profile picture for user Creative Cardiff

Postiwyd gan: Creative Cardiff

Dyddiad: 25 November 2020

TEDx Cardiff University speakers

Ar 3 Tachwedd 2020, daeth Caerdydd Creadigol ynghyd â chydweithwyr ym Mhrifysgol Caerdydd i gyflwyno TEDx Prifysgol Caerdydd eleni - digwyddiad blynyddol a arweinir gan Sean Hoare a Louise Hartrey. Bellach yn ei drydedd flwyddyn, cynulliad lleol yw’r digwyddiad, lle caiff cyflwyniadau a pherfformiadau byw ar ffurf TED gan staff, myfyrwyr, cynfyfyrwyr Prifysgol Caerdydd a gweithwyr proffesiynol cysylltiedig, eu rhannu â'r gymuned.

Cafodd digwyddiad TEDx Prifysgol Caerdydd eleni ei gynnal ar-lein. Roedd yn cynnwys wyth o siaradwyr a aeth i’r afael ag ystod eang o bynciau oedd yn ymwneud â thema eleni: Creadigrwydd: Diwydiant

Fe wnaeth 215 o bobl wylio’r digwyddiad a gyflwynwyd gan Cari Davies o ITV, ac fe wnaeth lawer gyfrannu at drafodaeth fywiog am y cyflwyniadau yn y blwch sgwrsio ar-lein.

Os gwnaethoch fethu’r digwyddiad neu os hoffech wylio’r cyflwyniadau eto, gallwch weld y cyfan ar-lein:

Llwyddodd y digwyddiad i godi £788.90 ar gyfer Theatr y Sherman oedd i fod i gynnal y digwyddiad yn wreiddiol cyn i gyfyngiadau COVID-19 gael eu cyflwyno.

Dilynwch @TEDxCardiffUni i gael gwybod rhagor am ddigwyddiadau blaenorol TEDx Prifysgol Caerdydd yn ogystal â’r rhai i ddod