Gweithdy Pafiliwn Gerddi'r Grange - Dydd Sadwrn Teg

30/11/2019 - 10:00
Hyb Grangetown, Havelock Place, Cardiff, CF11 6PA
Profile picture for user Creative Cardiff

Postiwyd gan: Creative Cardiff

Dyddiad: 30 October 2019

Cefnogwch eich cymuned leol... 

Ynglŷn â Dydd Sadwrn Teg 

Mae Caerdydd wedi ymuno â symudiad Dydd Sadwrn Teg. Mae Dydd Sadwrn Teg yn symudiad byd-eang a ddechreuodd yn Bilbao. Mae'n dathlu pwer y celfyddydau, diwyllaint a threftadaeth i newid y byd a chreu cymdeithas tecach. Mae Dydd Sadwrn Teg yn ddiwrnod i ni ddangos y byd yr hyn rydyn ni'n gallu gwneud ac adeiladu gyda'n gilydd. Mae Dydd Sadwrn Teg yn ymwneud â phwer diwylliant ac empathi i greu a dathlu'r byd. 

Ynglŷn â'r Digwyddiad

Ymunwch ag Ysgol Pensaernïaeth Cymru, Porth Cymunedol, Prosiect Pafiliwn Grange a Caerdydd Creadigol yn Hwb Grangetown rhwng 10am to 1pm ar Ddydd Sadwrn Teg (30 Tachwedd) am fore or ddylunio Gerddi'r Grange. Byddwn ni'n edrych ar syniadau dylunio cynaliadwy ar gyfer pob math o fywyd yn y gerddi, boed hynny'n ddynol neu ddim. Byddwn ni hefyd yn dysgu am dirwedd synergaidd, economïau cylchol, ac ecosystemau diwylliannol. Ar agor i oedolion a phlant. Galwch heibio unrhyw bryd rhwng 10am a 1pm er mwyn cynllunio dyfodol hirdymor tirwedd gymunedol ar gyfer pob math o fywyd!

Dewch yn llu!