at Sgil Cymru

About

Mae Sgil Cymru yn cynnig tri math o wahanol brentisiaeth cyfryngau creadigol a digidol yn ogystal â chyrsiau pwrpasol ar gyfer gweithwyr proffesiynol y diwydiant sy’n ceisio gwella eu sgiliau neu gamu i fyny i rôl newydd.

Sgil Cymru offer three different types of creative and digital media apprenticeships as well as bespoke courses for industry professionals looking to upskill or step up to a new role.