Rheolwr Gwirfoddolwyr

Cyflog
£ 26k (pro rata)
Location
Hyblyg / Pontypridd
Closing date
29.11.2020
Profile picture for user Artis Community

Postiwyd gan: Artis Community

Dyddiad: 13 November 2020

Rheolwr Gwirfoddolwyr

Artis Community Cymuned

 

Mae Artis Community Cymuned, sy’n seiliedig ym Mhontypridd, yn darparu profiadau celf cymunedol ansawdd uchel a gaiff eu gyrru gan ddeilliannau cymdeithasol. Rydym yn credu yng ngrym trawsnewidiol creadigrwydd i wneud gwahaniaeth go iawn i ansawdd bywyd pobl a rydym wedi darparu profiadau celf proffesiynol, ansawdd uchel gyda chymunedau ar draws bwrdeistref sirol Rhondda Cynon Taf ers 1987, gan greu cyfleoedd gyda’r bobl a gaiff eu herio fwyaf gan eu hamgylchiadau.

Mae Artis Community Cymuned wedi cyrraedd amser cyffrous iawn yn ei hanes gyda chynlluniau wedi eu cytuno ar gyfer symud i adeilad yr YMCA wedi ei ailddatblygu ym Mhontypridd. Daw’r prosiect ailddatblygu yn ganolfan ar gyfer creadigrwydd, celfyddydau a diwylliant fydd yn cynyddu egni a bywiogrwydd Cymoedd De Cymru. Bydd cynlluniau uchelgeisiol yn dod â’r safle lleol hanesyddol yn ôl i ddefnydd y gymuned erbyn canol 2021.

Dymunwn benodi Rheolwr Gwirfoddolwyr newydd. Wrth i ni weithio tuag at agor yr adeilad newydd, bydd y Rheolwr Gwirfoddolwyr yn cefnogi a chymell tîm o Lysgenhadon Creadigol Gwirfoddol o’r gymuned leol fydd yn llunio a bwydo i mewn i’r rhaglen newydd o weithgaredd a chyfrannu at ddatblygu a lansio digwyddiadau o amgylch agor adeilad PYMCA.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus hanes amlwg o lwyddiant mewn recriwtio a rheoli gwirfoddolwyr, a chysylltu gyda’r gymuned i gefnogi newid cadarnhaol.

Mae hwn yn gyfle i weithio gyda sefydliad ar gyfnod cyffrous o’i ddatblygiad, gan edrych ar wneud cyfraniad cadarnhaol i iechyd a llesiant ei gymuned yn ogystal â chefnogi ffyniant economaidd-gymdeithasol.

Cyflog: £ 26k (pro rata) 

Lleoliad: Hyblyg/ Tŷ JR D6, Stad Ddiwydiannol Trefforest, Pontypridd

Oriau: 30 awr yr wythnos (rydym yn agored i weithio hyblyg a chais am ostwng oriau)

Hyd Contract: 6 mis

Dyddiad Cau: Dydd Sul 29 Tachwedd 2020

Dyddiad Cyfweliadau: wythnos dydd Llun 7 Rhagfyr 2020*

*Cynhelir cyfweliadau yn rhithiol drwy Zoom.

I wneud cais am y swydd hon, cyfeiriwch at y disgrifiad swydd llawn cyn e-bostio CV a llythyr egluro at: samantha@artiscommunity.org.uk

Gweithredwn Bolisi Recriwtio Cyfle Cyfartal a choresawn geisiadau yn Gymraeg neu Saesneg gan bob adran o’r gymuned. Rydym yn annog ceisiadau yn neilltuol gan gymunedau Du, Asiaidd a diwylliannol wahanol sy’n cael eu tangynrychioli o fewn ein sefydliad ar hyn o bryd.