Headshot of Vicki Sutton

Vicki Sutton

Rheolwr Prosiect Caerdydd Creadigol

Fel Rheolwr Prosiect Caerdydd Creadigol, rôl Vicki yw meithrin a thyfu'r rhwydwaith drwy guradu cyfres o ddigwyddiadau a mentrau i gymuned yr economi greadigol yn y ddinas a thu hwnt. Mae ffocws Vicki ar gynllunio strategol, datblygu busnes a dadansoddi aelodaeth i gyflenwi gweledigaeth tymor hir y prosiect i sicrhau bod Caerdydd mor greadigol ag sy'n bosibl iddi fod. 

Mae gan Vicki gyfoeth o brofiad yn gweithio yn y diwydiant digwyddiadau ac adloniant. Yn flaenorol bu'n gweithio fel Rheolwr Digwyddiadau i BAFTA Cymru, yn rhaglennu a chyflenwi rhaglen o ddigwyddiadau dysgu ar draws Cymru gyda thalentau'r diwydiannu ffilm, teledu a gemau fideo. Mae rolau blaenorol eraill yn cynnwys gweithio dramor yn cynnal digwyddiadau a rheoli perfformwyr (a mwynhau coctel neu ddau!) cyn dychwelyd i Gymru i swydd Pennaeth Castio Mad Dog Casting yng Nghymru a De Orllewin Lloegr, lle'r oedd yn trefnu artistiaid cymorth i gynyrchiadau mawr yn cynnwys Wolf Hall, Sherlock, a Pride.