Cyfarwyddiadur y Rhwydwaith

Yn dod yn fuan...

Mae gan Gaerdydd Creadigol 3700 o aelodau unigol a sefydliadol yn rhan o Gyfarwyddiadur y Rhwydwaith. Ar hyn o bryd ni allwch weld eu cyfrifon gan ein bod ni'n gweithio ar y ffordd orau o arddangos y gwaith maent yn ei wneud a mapio lle maen nhw'n neud eu gwaith.

Serch hynny, mae modd i chi ymuno â'r rhwydwaith nawr a chael yr holl fanteision o fod yn aelod, fel derbyn ein cylchlythyr pythefnosol a'r gallu i bostio swydd neu gyfle. Os hoffech wybod mwy am ein cynlluniau i fapio economi greadigol Caerdydd, anfonwch e-bost atom.