COVID-19: grantiau, cronfeydd arian a chyfleoedd

Profile picture for user Creative Cardiff

Postiwyd gan: Creative Cardiff

Dyddiad: 2 April 2020

Rydym yn cydnabod bod COVID-19 yn creu ansicrwydd ariannol mawr i weithwyr creadigol.

Mae ystod o gynlluniau, grantiau, cronfeydd arian a swyddi ar gael i gefnogi unigolion a busnesau sydd wedi’u heffeithio gan COVID-19.

Rydym wedi dod â’r wybodaeth ddiweddaraf ynghyd am y rhain isod a byddwn yn parhau i ddiweddaru’r erthygl hon wrth i wybodaeth newydd ddod i’r amlwg. Byddwn yn diweddaru ein sianeli cyfryngau cymdeithasol hefyd i roi gwybodaeth a newyddion sy’n berthnasol i bobl greadigol.

Rydym wedi rhoi * ar bwys y cyfleoedd diweddaraf. 

Cynlluniau Cymorth

Cronfeydd Arian

I weld yr ystod lawn o swyddi a chyfleoedd yng Nghaerdydd, ewch i’n tudalen Swyddi a Chyfleoedd.

Os oes gennych unrhyw beth yr hoffech ei ychwanegu at y rhestr, ebostiwch ddolenni atom neu anfonwch negeseuon atom ar TwitterFacebookInstagram neu LinkedIn

Mae rhagor o adnoddau, dolenni a gwybodaeth ar gael yma.

Hefyd, cewch weld sut i Gynnal Creadigrwydd.