Mannau cydweithio

Nid y lleoliad ffisegol a feddiannir ganddynt sy'n diffinio'r mannau cydweithio.Yn hytrach, fe'u diffinnir gan y gwasanaethau y maent yn eu cynnig i'r gymuned greadigol ehangach a'r amgylchedd y maent yn gweithio ynddo. Mae'r nodweddion diffiniol hyn yn aml yn dibynnu ar werthoedd, profiadau ac arbenigedd yr unigolyn neu'r bobl y tu ôl i'r gofod.

Profile picture for user Creative Cardiff

Postiwyd gan: Creative Cardiff

Dyddiad: 7 December 2020

Isod mae rhestr o fannau Cydweithio yng Nghaerdydd ac ar draws y ddinas-ranbarth, yn gywir ym mis Rhagfyr 2020. Os ydych chi'n ymwybodol o unrhyw fannau cydweithio creadigol ychwanegol yng Nghaerdydd a'r ddinas-ranbarth, cysylltwch â ni yng Nghaerdydd Creadigol a byddwn yn eu hychwanegu at y rhestr hon.

Interior of CULT VR with dome Interior of Rabble Studio Interior of The Sustainable Studio Exterior of Welsh ICE