Headshot of Professor Justin Lewis

Yr Athro Justin Lewis

Arweinydd Academaidd / cyd-sylfaenydd Caerdydd Creadigol

Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol Prifysgol Caerdydd. 

Yn 2015, cyd-sylfaenodd Justin a'r Athro Ian Hargreaves Uned yr Economi Greadigol i gynnwys rhwydwaith dinas greadigol - Caerdydd Creadigol.

Justin yw arweinydd academaidd Caerdydd Creadigol, gan arwain ymchwil yn cynnwys Mapio Economi Greadigol Caerdydd 2016, gwerthuso Gŵyl y Llais gyda Chanolfan Mileniwm Cymru ac astudiaeth Caerdydd Creadigol ar Gynllun Cefnogaeth COVID-19 yn 2020. 

Justin hefyd yw Cyfarwyddwr Clwstwr - un o naw Clwstwr y Diwydiannau Creadigol ar draws y DU, a ariennir gan Strategaeth Ddiwydiannol Llywodraeth y DU - sy’n ceisio rhoi arloesedd, ymchwil a datblygu wrth wraidd cynhyrchu cyfryngol yn ne Cymru.

Mae wedi cynnal gwaith ymchwil gyda nifer o wahanol sefydliadau creadigol, gan gynnwys y BBC, Ymddiriedolaeth y BBC, Channel 4, y Guardian, yn ogystal â chynghorau ymchwil y DU ac Ewrop. Mae wedi cyhoeddi dros 100 o lyfrau, erthyglau mewn cyfnodolion a phenodau am ystod eang o faterion yn ymwneud â’r cyfryngau a diwylliant. 

Mae Justin yn cadeirio'r Rhwydwaith Newyddion Cymunedol Annibynnol ac yn Gadeirydd un o Baneli Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil Llywodraeth y DU.