Prosiectau

Rydym yn credu ym mhŵer cydweithio er mwyn arddangos, tyfu a gwneud gwaith gwell gyda'n gilydd. Rydym yn gweithio ar bedwar prosiect ar hyn o bryd ac maent yn rhychwantu disgyblaethau, sectorau a chymunedau: Porth Cymunedol, Grŵp Cydweithio, Grŵp Ymchwil Gwyliau a De Cymru Trochol.