Cyfleoedd

Rydym yn helpu pobl greadigol i ddod o hyd i swyddi creadigol. Rydym hefyd yn tynnu sylw at gyfleoedd i gael arian, comisiynau, lleoliadau, hyfforddiant, ymhlith cyfleoedd eraill, sy’n helpu ein haelodau i dyfu a datblygu.

Os maent ar gael, hysbysebir cyfleoedd yn y Gymraeg a’r Saesneg. Nid yw Caerdydd Creadigol yn gyfrifol am ddewis iaith hysbysebwyr allanol.

cyfle:

Cydlynydd Marchnata a Chyfathrebu

Profile picture for user laurasom
Dyddiad cau
29.01.2021
Lleoliad
Caerdydd
Cyflog
22,154 pro rata

Postiwyd gan: laurasom

Mae cyfathrebu â myfyrwyr wrth wraidd beth rydym yn ei wneud yn Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd ac rydym o hyd yn chwilio am ffyrdd newydd ac arloesol i wneud hyn yn effeithiol. Os ydych chi'n teimlo'n angerddol am farchnata a chyfathrebu, ag a diddordeb yn gweithio gyda chynulleidfa ifanc, amrywiol, yna efallai mai dyma’r rôl i chi. Rydym am recriwtio unigolyn bywiog a brwdfrydig i ymuno â'n tîm Marchnata a Chyfathrebu.

Darllen Mwy
cyfle:

Dathlu Creadigrwydd y Brifddinas

Profile picture for user Creative Cardiff
Dyddiad cau
29.01.2021
Lleoliad
Cardiff City Centre
Cyflog
Bydd y deg artist a ddewiswyd ac a gomisiynwyd ar gyfer yr arddangosfa rithwir yn derbyn £500 yr un sy’n cynnwys ffi a threuliau.

Postiwyd gan: Creative Cardiff

BRIFF CREADIGOL

Cefndir

Roedd y diwydiant creadigol yn un o’r sectorau a gafodd eu taro caletaf yn ystod y pandemig ac yn un sy’n dibynnu ar leoliadau fod ar agor a chynulleidfaoedd i oroesi. Ar gyfer ein pobl greadigol ifanc (18-25), mae wedi bod yn anoddach fyth. Mae cael eu troed yn y drws a chael eu henw yn hysbys yn y diwydiant yn gam hanfodol yn eu gyrfa, ond i lawer, gohiriwyd hyn.

Darllen Mwy
cyfle:

Rheolwr Datblygu, De a Gorllewin Cymru

Profile picture for user AandB Cymru
Dyddiad cau
01.02.2021
Lleoliad
Caerdydd
Cyflog
£27K-£30K

Postiwyd gan: AandB Cymru

Mae C&B Cymru yn chwilio am reolwr celfyddydol profiadol i ddarparu ystod o wasanaethau ledled De a Gorllewin Cymru.

Mae'r rôl yn gofyn am effeithlonrwydd, blaengaredd, gwaith tîm, hunan-gymhelliant a'r gallu i ysbrydoli hyder a hygrededd yn rheolwyr busnes a’r celfyddydau.

Darllen Mwy
cyfle:

Cynghorydd Adnoddau Dynol Dwyieithog

Profile picture for user Welsh National Opera
Dyddiad cau
01.02.2021
Lleoliad
Caerdydd
Cyflog
£26,606 - £29,270 y flwyddyn (yn dibynnu ar sgiliau a phrofiad perthnasol)

Postiwyd gan: Welsh National Opera

Mae Opera Cenedlaethol Cymru yn rhannu grym opera fyw gyda chynulleidfaoedd a chymunedau ledled Cymru a Lloegr – mewn theatrau, mewn cymdogaethau ac ar-lein.

Ar hyn o bryd rydym yn chwilio am Gynghorydd Adnoddau Dynol sy'n rhugl yn y Gymraeg i weithio ochr yn ochr â'r Rheolwr Adnoddau Dynol i sicrhau bod gwasanaeth Adnoddau Dynol effeithiol yn cael ei ddarparu i fodloni amcanion strategol y Cwmni ac Adnoddau Dynol.

Bydd y Cynghorydd Adnoddau Dynol yn cefnogi'r swyddogaeth Adnoddau Dynol drwy reoli gweithgareddau gweithredol dydd i ddydd Adnoddau Dynol

Darllen Mwy
cyfle:

Rheolwr Ymchwil

Profile picture for user National Museum Wales
Dyddiad cau
02.02.2021
Lleoliad
Caerdydd
Cyflog
Gradd H £50,740.87 to £60,686.57

Postiwyd gan: National Museu…

35 Awr yr Wythnos

Contract Parhaol

Cyflog: Gradd H £50,740.87 to £60,686.57

Appointment will normally be to the minimum of the salary scale for this grade.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn dymunol ar gyfer y swydd hon.

 

Darllen Mwy
cyfle:

Gweinyddwr y Bwrdd a Chynorthwyydd Personol i’r Cyfarwyddwr Cyffredinol

Profile picture for user Welsh National Opera
Dyddiad cau
08.02.2021
Lleoliad
Caerdydd
Cyflog
£23,945 - £26,606 (yn dibynnu ar sgiliau a phrofiad perthnasol) y flwyddyn (pro rata)

Postiwyd gan: Welsh National Opera

Mae Opera Cenedlaethol Cymru yn rhannu pŵer opera byw gyda chynulleidfaoedd a chymunedau ledled Cymru a Lloegr – mewn theatrau, cymdogaethau ac arlein.

Ar hyn o bryd, rydym yn chwilio am Weinyddwr Bwrdd a Chynorthwyydd Personol i’r Cyfarwyddwr Cyffredinol i ddarparu gweithgareddau gweinyddol i Fwrdd Cyfarwyddwyr WNO, Bwrdd Cyfarwyddwyr CTS a phwyllgorau cysylltiedig a chwblhau cymorth personol ac ysgrifenyddol i'r Cyfarwyddwr Cyffredinol.

Darllen Mwy
cyfle:

Ein lle creadigol - map stori

Profile picture for user Creative Cardiff
Dyddiad cau
08.02.2021
Lleoliad
Blaenau Gwent; Pen-y-bont ar Ogwr; Caerffili; Merthyr Tudful; Sir Fynwy; Casnewydd; Rhondda Cynon Taf; Torfaen; a Bro Morgannwg
Cyflog
£1,000

Postiwyd gan: Creative Cardiff

Ein Lle Creaidgol - BSL + Cymraeg Vimeo.

Y cyfle 

Beth sy'n arbennig am fod yn greadigol yn yr ardal lle rydych chi'n byw? 

Darllen Mwy
cyfle:

Cynorthwyydd Marchnata

Profile picture for user Welsh National Opera
Dyddiad cau
12.02.2021
Lleoliad
Caerdydd
Cyflog
£16,537 - £18,373 y flwyddyn (yn dibynnu ar sgiliau a phrofiad perthnasol)

Postiwyd gan: Welsh National Opera

Mae Opera Cenedlaethol Cymru yn rhannu pŵer opera byw gyda chynulleidfaoedd a chymunedau ledled Cymru a Lloegr – mewn theatrau, cymdogaethau ac ar-lein. 

Mae’r adran farchnata yn gweithio i gyrraedd cynulleidfaoedd newydd i’n gwaith yn ogystal â chadw cysylltiad â’n cynulleidfaoedd presennol. Gwnawn hyn drwy ein gwefan a chyfathrebiaeth ddigidol eraill, cyfryngau cymdeithasol, hysbysebu, marchnata uniongyrchol a llawer mwy. 

Darllen Mwy
cyfle:

Cymrawd Cyfarwyddo WNO

Profile picture for user Welsh National Opera
Dyddiad cau
19.02.2021
Lleoliad
Caerdydd
Cyflog
£22,000 y flwyddyn

Postiwyd gan: Welsh National Opera

Mae Opera Cenedlaethol Cymru’n falch o fod wedi cael ei ddewis fel un o’r 50 sefydliad celfyddydau dewisol i gynnig cymrodoriaethau fel rhan o Raglen Bwrsariaethau Creadigol Weston Jerwood 2020 – 2022. Nod y rhaglen hon yw denu mwy o bobl o gefndiroedd economaidd-gymdeithasol isel i mewn i yrfaoedd diwylliannol.

Mae’r rôl newydd Cymrawd Cyfarwyddo WNO wedi ei hanelu’n benodol at bobl sydd wedi profi rhwystrau cymdeithasol a/neu economaidd i gyflogaeth mewn opera.

Darllen Mwy
cyfle:

Rheolwr Iechyd a Diogelwch

Profile picture for user Welsh National Opera
Dyddiad cau
28.02.2021
Lleoliad
Caerdydd
Cyflog
Annioddefol

Postiwyd gan: Welsh National Opera

Mae Opera Cenedlaethol Cymru yn rhannu pŵer opera byw gyda chynulleidfaoedd a chymunedau ledled Cymru a Lloegr – mewn theatrau, cymdogaethau ac arlein.

Darllen Mwy