Ynglŷn â Chaerdydd Creadigol

Yn ystod ein blwyddyn gyntaf byddwn yn cynnig rhaglen o  ’52 o Bethau’ a grëwyd gyda ac ar gyfer cymuned greadigol y ddinas. Mae hynny yn un peth bob wythnos fydd yn ysbrydoli, hysbysu ac yn ymgysylltu â'r rhai sy'n gweithio yn economi greadigol Caerdydd. Gallant gynnwys digwyddiadau, cyfweliadau, ffilmiau, safbwyntiau, adnoddau neu drafodaethau. Neu gallant fod yn rhywbeth nad ydym hyd yn oed wedi meddwl amdanynt hyd yma.

Mae ein rhwydwaith yn amcanu at ddod â phobl at ei gilydd o bob rhan o economi greadigol y ddinas - o ddawnswyr a gweithwyr marchnata proffesiynol i benseiri i ddatblygwyr apiau. Drwy gydweithio a rhannu syniadau rydym eisiau annog mwy o arloesedd a chreadigrwydd yn ein dinas. 

Mae gan Gaerdydd asedau diwylliannol prifddinas, poblogaeth sy'n tyfu ac enw da sy'n tyfu. Drwy weithio gyda'n gilydd gallwn ddyrchafu uchelgais a phroffil y ddinas er mwyn ei throi'n brifddinas creadigrwydd.

Ymunwch â'n rhwydwaith er mwyn darganfod syniadau newydd, meithrin cynulleidfa, hyrwyddo eich gwaith, canfod cyfleoedd newydd a gweithio â phobl newydd.

Cefnogir Caerdydd Creadigol gan dîm Economi Greadigol Prifysgol Caerdydd mewn partneriaeth ag aelodau sylfaenol.