Cyfleoedd

Rydym yn helpu pobl greadigol i ddod o hyd i swyddi creadigol. Rydym hefyd yn tynnu sylw at gyfleoedd i gael arian, comisiynau, lleoliadau, hyfforddiant, ymhlith cyfleoedd eraill, sy’n helpu ein haelodau i dyfu a datblygu.

Os maent ar gael, hysbysebir cyfleoedd yn y Gymraeg a’r Saesneg. Nid yw Caerdydd Creadigol yn gyfrifol am ddewis iaith hysbysebwyr allanol.

cyfle:

Is-Weithredwr / Gweithredwr Cyfrif

Dyddiad cau
25.10.2020
Lleoliad
Caerdydd
Cyflog
Yn ddibynadwy ar brofiad

Postiwyd gan: Equinox

Cymerwch eich lle ar y llwyfan gyda asiantaeth cyfathrebu sy’n cynnig gwasanaeth llawn ac sydd wedi ennill nifer o wobrau. Rydyn ni’n arbenigo mewn ymgyrchoedd integredig creadigol sy’n sbarduno gwir effaith.

Darllen Mwy
cyfle:

Galwad agored cyfle hyfforddi/metora â thâl i weithwyr llawrydd

Dyddiad cau
26.10.2020
Lleoliad
Bydd yr amser yn cael ei rannu'n slotiau o awr neu ddwy awr ac yn cael ei gynnal o bell gan ddefnyddio Zoom rhwng 3 Tachwedd - 8
Cyflog
Telir ffi diwrnod o £250 i bob un o'r 16 gweithiwr llawrydd am wyth awr o'u hamser.

Postiwyd gan: Yvonne Murphy

Rhaglen Beilot Meddwl o Bell a Dysgu a Datblygu ar gyfer Gweithwyr Llawrydd yn y Sector Perfformio Byw yng Nghymru

Beth yw e?

Darllen Mwy
cyfle:

Cyfarwyddwr Digidol a Marchnata

Dyddiad cau
26.10.2020
Lleoliad
S4C, Yr Egin, Caerfyrddin SA31 3EQ
Cyflog
Yn unol â phrofiad

Postiwyd gan: Swyddi S4C

Mae S4C yn chwilio am weithiwr proffesiynol deinamig a medrus iawn i arwain a chyflwyno prosiect trawsnewid digidol a marchnata pum mlynedd i ategu cam nesaf taith S4C i fod yn ddarparwr cynnwys llinol a digidol cwbl integredig.

Yr Ymgeisydd Delfrydol

Bydd gennych:-

Sgiliau cyfathrebu eithriadol a phrofiad o arwain rhaglenni newid digidol a chorfforaethol.

Profiad o gyflwyno arweinyddiaeth a chyfeiriad strategol ar lefel Bwrdd ac Uwch Dîm Rheoli

Darllen Mwy
cyfle:

Ymchwilydd Prosiect Clwstwr

Dyddiad cau
28.10.2020
Lleoliad
Gweithio o gartref i ddechrau, gyda teithio tu fewn i'r DU (gan gydymffurfio â chanllawiau Covid-19
Cyflog
£120 y dydd. 25 diwrnod ar hyd 10 wythnos, yn dechrau ar 12 Hydref 2020

Postiwyd gan: Hijinx

Dyma gyfle gwych i ymuno â thîm Hijinx, sef un o’r prif gwmnïau yn y Deyrnas Unedig sy’n creu theatr gynhwysol ac yn darparu hyfforddiant perfformio i actorion ag anableddau dysgu a/neu awtistiaeth.

Mae Hijinx yn chwilio am unigolyn ymroddedig ac uchel ei gymhelliad i ymuno â nhw ar sail ranamser, dros dro i gefnogi eu prosiect ymchwil Clwstwr llwyddiannus.

Darllen Mwy
cyfle:

Gwobr Beirdd Ifanc Cymru 2020 - Poetry Wales

Dyddiad cau
28.10.2020
Lleoliad
Oriau
Other

Postiwyd gan: Creative Cardiff

Mae'r genhedlaeth nesaf o feirdd Cymru’n aros i gael eu canfod. Ydych chi'n un ohonynt? Ewch ati i roi cynnig ar ein cystadleuaeth barddoniaeth i ysgrifenwyr ifanc 10-17 oed. Rydym yn derbyn ceisiadau hyd 28 Hydref 2020.

Cystadleuaeth farddoniaeth ddwyieithog (Gymraeg a Saesneg) ledled y DU i blant 10-17 oed, dan ofal Poetry Wales.

Thema: Empathi

Beirniad: Eurig Salisbury

Darllen Mwy
cyfle:

Swyddog Cyfathrebu (Y Wasg)

Dyddiad cau
29.10.2020
Lleoliad
Canolfan S4C:Yr Egin, Caerfyrddin, SA31 3EQ neu Swyddfa S4C, Doc Fictoria, Caernarfon, LL55 1TH.
Cyflog
£27,200 - £32,831 y flwyddyn

Postiwyd gan: Swyddi S4C

Dawn ysgrifennu? Trwyn am stori? Profiad o weithio gyda newyddiadurwyr?

Rydym yn chwilio am Swyddog Cyfathrebu i ymuno â thîm y Wasg. Byddwch yn gyfrifol am ddweud wrth y byd am raglenni, cynnwys a gwasanaethau S4C.

Byddwch yn defnyddio amrywiaeth o sgiliau a thechnegau i gyfleu negeseuon a sicrhau sylw yn y wasg (print ac ar lein) er mwyn denu gwylwyr a chynnal trafodaeth rhwng S4C a'i rhan-ddeiliaid.

Darllen Mwy
cyfle:

Cydlynydd Cyllid (Cyfnod mamolaeth)

Dyddiad cau
30.10.2020
Lleoliad
Caerdydd
Cyflog
£27,602 pro rata

Postiwyd gan: National Theat…

Mae National Theatre Wales yn dymuno penodi unigolyn llawn cymhelliant ac egni ar gyfer y swyddi gwag a ganlyn.

Cydlynydd Cyllid (cyfnod mamolaeth)

Mae'r Cydlynydd Cyllid yn gyfrifol am ddarparu cymorth o ddydd i ddydd i'r swyddogaeth gyllid, cynorthwyo gyda holl feysydd cyllid y cwmni a gweithio ar draws holl feysydd y sefydliad.

Darllen Mwy
cyfle:

Cyfarwyddwr Cyfathrebu Llywodraeth y DU yng Nghymru

Dyddiad cau
01.11.2020
Lleoliad
Caerdydd neu Whitehall, Llundain
Cyflog
£85,000

Postiwyd gan: Meg Haf

Mae Swyddfa Ysgrifennydd Gwladol Cymru yn chwilio am arweinydd cryf sydd â phrofiad cyfathrebu helaeth i fod yn Gyfarwyddwr Cyfathrebu Llywodraeth y DU yng Nghymru.

Mae'r rôl hon yn cynnig cyfle gwych i arbenigwr cyfathrebu o safon uchel weithio gyda'n tîm Gweinidogol i ddarparu gwaith cyfathrebu strategol, rhagweithiol a chreadigol o ansawdd uchel ar gyfer Llywodraeth y DU yng Nghymru.

Darllen Mwy
cyfle:

Swyddog Ymgysylltu a Chyfathrebu

Dyddiad cau
01.11.2020
Lleoliad
Cyflog
£22,017 - £26,243 y flwyddyn
Oriau
Full time

Postiwyd gan: Creative Cardiff

Darparu cymorth proffesiynol cynhwysfawr i’r Uned Economi Greadigol a’i phrosiectau gan ddarparu cymorth ar gyfathrebu, marchnata ac ymgysylltu. Mae gwaith deiliad y swydd yn cynnwys dau brosiect uchel eu proffil sy’n gysylltiedig â’i gilydd: Clwstwr a Chaerdydd Creadigol.

Darllen Mwy
cyfle:

Fio | Cyfarwyddwr Gweithredol

Dyddiad cau
03.11.2020
Lleoliad
Caerdydd
Cyflog
£36,000 pro rata

Postiwyd gan: Fio

Mae Fio yn creu theatr eofn. Yn Lladin mae Fio yn golygu i berthyn, i greu, i dyfu.

Darllen Mwy