Cyfleoedd

Rydym yn helpu pobl greadigol i ddod o hyd i swyddi creadigol. Rydym hefyd yn tynnu sylw at gyfleoedd i gael arian, comisiynau, lleoliadau, hyfforddiant, ymhlith cyfleoedd eraill, sy’n helpu ein haelodau i dyfu a datblygu.

Os maent ar gael, hysbysebir cyfleoedd yn y Gymraeg a’r Saesneg. Nid yw Caerdydd Creadigol yn gyfrifol am ddewis iaith hysbysebwyr allanol.

cyfle:

lansiad Cronfa Arloesedd First Campus

Dyddiad cau
28.02.2021
Lleoliad
De Ddwyrain Cymru
Cyflog
Grantiau hyd at 15,000

Postiwyd gan: Allyson Walters

Pleser mawr yw gallu cyhoeddi lansiad Cronfa Arloesedd First Campus, Chwefror 2021. Rydym yn edrych i gefnogi prosiectau sy’n cyfrannu at agenda
Ymgyrraedd yn Ehangach ac yn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol mewn cymunedau lleol.

Darllen Mwy
cyfle:

Rheolwr Iechyd a Diogelwch

Profile picture for user Welsh National Opera
Dyddiad cau
28.02.2021
Lleoliad
Caerdydd
Cyflog
Annioddefol

Postiwyd gan: Welsh National Opera

Mae Opera Cenedlaethol Cymru yn rhannu pŵer opera byw gyda chynulleidfaoedd a chymunedau ledled Cymru a Lloegr – mewn theatrau, cymdogaethau ac arlein.

Darllen Mwy
cyfle:

Ymddiriedolwyr

Profile picture for user Artes Mundi
Dyddiad cau
01.03.2021
Lleoliad
Caerdydd
Cyflog
rôl wirfoddol - oriau: tua 25 y flwyddyn

Postiwyd gan: Artes Mundi

Mae Artes Mundi am recriwtio pum ymddiriedolwr newydd i’n Bwrdd, yn ogystal â Chadeirydd. Rydym yn chwilio am bobl all gyfrannu i’n gwaith parhaus drwy eu sgiliau, gwybodaeth a rhwydweithiau i gefnogi'r tȋm staff, yn ogystal â chynorthwyo â gwireddu ein cenhadaeth. Mae hyn wedi’i anelu’n bennaf at ysgogi deialogau a thrafodaethau, yn rhyngwladol ac yn lleol, sy’n datblygu gwell dealltwriaeth ohonon ni ein hunain, o bobl eraill a’r berthynas rhwng diwylliannau cyfarwydd a phell.

Darllen Mwy
cyfle:

Cynhyrchydd: Gŵyl y Llais

Profile picture for user WalesMillenniumCentre
Dyddiad cau
12.03.2021
Lleoliad
Bae Caerdydd
Cyflog
£30,600

Postiwyd gan: WalesMillenniu…

Mae Canolfan Mileniwm Cymru wedi’i heffeithio’n sylweddol gan bandemig y Coronafeirws, a caewyd ein drysau ym mis Mawrth 2020. Mae ein hadeilad yn parhau i fod ar gau, ond rydym yn gobeithio ailagor yn y dyfodol agos ac y bydd modd i ni greu refeniw masnachol unwaith yn rhagor. Rydym wedi derbyn cyllid brys i’n helpu ni oroesi’r argyfwng a’n helpu ni weithredu’n hamcanion er gwaetha’r diffyg refeniw masnachol. 

Darllen Mwy
cyfle:

Cyfle tendr: sefydliad creadigol neu unigolyn i gynnal digwyddiad diwylliannol yn y Gynhadledd Cyfiawnder Data

Profile picture for user Creative Cardiff
Dyddiad cau
12.03.2021
Lleoliad
Ar-lein
Cyflog
Mae gennym gyllideb o £1,000
Oriau
Fixed term

Postiwyd gan: Creative Cardiff

Mae'r Labordy Cyfiawnder Data ym Mhrifysgol Caerdydd yn chwilio am ddigwyddiad diwylliannol i ffurfio rhan o'r gynhadledd Cyfiawnder Data y bwriedir ei chynnal ym mis Mai 2021. Mae'r Lab Cyfiawnder Data yn fenter ymchwil wedi'i lleoli yn yr Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant (JOMEC) sy'n cymryd rhan mewn ymchwil ac ymarfer ar y groesffordd rhwng cyfiawnder cymdeithasol a thechnolegau digidol. Y gynhadledd Cyfiawnder Data yw'r ail gynhadledd o'r fath i gael ei chynnal gan y Lab.

Darllen Mwy