organisation

cult_cymru

Areas of expertise:

cult_cymru's picture

Profile

Prosiect dysgu sy'n cefnogi'r sawl yn y diwydiannau creadigol gyda'i sgiliau, i rwydweithio ac ehangu cyfleoedd gwaith.

Prosiect rhwng pedwar undeb o'r diwydiannau creadigol yw CULT Cymru. Ariannir gan Gronfa Dysgu Undebau Cymru, Llywodraeth Cymru.

Gan weithio gyda nifer o bartneriaid, rydym yn cefnogi datblygiad proffesiynol gweithwyr y diwydiant trwy drefnu gweithdai a dosbarthiadau meistr, cyfleoedd rhwydweithio, digwyddiadau ac yn darparu gwybodaeth a chymorth.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A learning project supporting those in creative media industries to enhance skills, network and get more or better work opportunities.

CULT Cymru is a project between four of the unions in the creative industries funded by the Welsh Government’s Wales Union Learning Fund.

Working with many partners, we support the professional development of industry workers by organising workshops and master classes, networking opportunities and events and through providing information and support.

Company Name: 
CULT Cymru - Siân Gale & Rachel van Koningsveld
Role / Position: 
Hyfforddiant / Training

Share