organisation

CMW CGC

Areas of expertise:

CMW CGC's picture

Profile

Community Music Wales is Wales’s leading music charity. We are a community arts organisation with 22 years experience of delivering high quality arts activity, touching the lives of over 50,000 people since its inception.

Our fundamental aim is to contribute to the empowerment of disadvantaged groups and individuals through enabling them to participate in creativity and learning, initially and primarily through music making. We develop participatory music workshops, mentoring schemes and community music training across Wales. We work strategically to identify need, delivering projects to give people the opportunity to write, play, record or perform their own music, using trained and experienced community arts practitioners.

Rydym yn sefydliad celfyddydau cymunedol gyda 22 mlynedd o brofiad o ddarparu gweithgareddau celfyddydol o ansawdd uchel, gan gyffwrdd bywydau dros 50,000 o bobl ers ei sefydliad ac wedi trawsnewid tirwedd cerddoriaeth gymunedol yng Nghymru.

Ein nod sylfaenol yw cyfrannu at rymuso grwpiau ac unigolion difreintiedig drwy eu galluogi i gymryd rhan mewn creadigrwydd a dysgu, yn y lle cyntaf ac yn bennaf drwy greu cerddoriaeth. Rydym yn datblygu gweithdai cerddoriaeth gyfranogol, cynlluniau mentora a hyfforddiant cerddoriaeth gymunedol ledled Cymru. Rydym yn gweithio'n strategol i ganfod angen ac yn darparu prosiectau yn rhoi’r cyfle i bobl ysgrifennu, chwarae, recordio neu berfformio eu cerddoriaeth eu hunain, gan ddefnyddio ymarferwyr celfyddydau cymunedol hyfforddedig a phrofiadol.adol.

Company Name: 
Community Music Wales
Role / Position: 
Admin

Share