Cyfleoedd

Rydym yn helpu pobl greadigol i ddod o hyd i swyddi creadigol. Rydym hefyd yn tynnu sylw at gyfleoedd i gael arian, comisiynau, lleoliadau, hyfforddiant, ymhlith cyfleoedd eraill, sy’n helpu ein haelodau i dyfu a datblygu.

Os maent ar gael, hysbysebir cyfleoedd yn y Gymraeg a’r Saesneg. Nid yw Caerdydd Creadigol yn gyfrifol am ddewis iaith hysbysebwyr allanol.

cyfle:

Swyddog Cyfathrebu Digidol

Dyddiad cau
20.09.2020
Lleoliad
Caerdydd
Cyflog
£27k pro rata, 15 awr, Gweithio’n hyblyg

Postiwyd gan: Cynnal Cymru

Ydych chi’n gyfathrebwr profiadol gyda record profwyd o ddatblygu cyfathrebiadau effeithiol a gafaelgar.

Gallech chi’n helpu ni i gyflymu gweithred tuag at ddyfodol cynaliadwy?

Mae cyfle cyffrous wedi codi am Swyddog Cyfathrebu Digidol gyredig, creadigol a dyfeisgar i ymuno â Cynnal Cymru-Sustain Wales.

Cynnal Cymru – Sustain Wales yw’r sefydliad annibynnol arweiniol dros ddatblygiad cynaliadwy yng Nghymru. Rydyn ni’n bodoli er mwyn cyflymu cynnydd tuag at ddyfodol cyfiawn, llewyrchus a charbon-isel.

Darllen Mwy
cyfle:

Newyddiadurwr Digidol S4C

Dyddiad cau
21.09.2020
Lleoliad
Mae pencadlys S4C yng Nghanolfan S4C Yr Egin, Caerfyrddin.
Cyflog
Yn unol â phrofiad

Postiwyd gan: Swyddi S4C

Mae S4C yn lansio gwasanaeth newyddion digidol fydd yn dod a’r newyddion diweddaraf i gynulleidfa Gymraeg o amrywiol ffynonellau. Y nod yw cyrraedd a gwasanaethu cynulleidfa iau na’r hyn sy’n gwylio Newyddion S4C ar deledu, er mwyn iddyn nhw fedru cael newyddion amrywiol yn y Gymraeg, ar ffurf fideo a thestun, pryd bynnag a lle bynnag mae nhw eisiau.

Darllen Mwy
cyfle:

Newyddiadurwr dan Hyfforddiant - ITV Cymru

Dyddiad cau
21.09.2020
Lleoliad
Caerdydd
Cyflog
/

Postiwyd gan: Creative Cardiff

Ydych chi’n barod am her?  Oes gyda chi drwyn am stori? 

Darllen Mwy
cyfle:

Golygydd Cynnwys y We - Cyngor Celfyddydau Cymru

Dyddiad cau
22.09.2020
Lleoliad
Caerdydd
Cyflog
/
Oriau
Full time

Postiwyd gan: Creative Cardiff

Un o gyfrifoldebau Cyngor Celfyddydau Cymru yw darparu gwybodaeth gywir a hygyrch am ei bolisïau, ei weithgareddau a'i wasanaethau. Y prif gyfrwng i gyfathrebu â chyhoedd amrywiol yw gwefan y Cyngor.

Rydym yn chwilio am Olygydd Cynnwys y We i gynnal trosolwg golygyddol o gynnwys a safon ei wefannau gan ddarparu ffordd gadarnhaol a chyson o fynd ati o ran cyfathrebu mewnol ac allanol ar ein gwefannau rhyngrwyd a mewnrwyd. Amddiffynna'r Golygydd enw da a brand y Cyngor ar lwyfannau'r cyfryngau cymdeithasol.

Darllen Mwy
cyfle:

Rheolwr Ymchwil

Dyddiad cau
25.09.2020
Lleoliad
Caerdydd
Cyflog
£50,740.87 i £60,686.57

Postiwyd gan: National Museu…

Rydym yn chwilio am Rheolwr Ymchwil i ymuno â'n tîm.

  • 35 Awr yr Wythnos
  • Contract Parhaol
  • Cyflog: Gradd H £50,740.87 to £60,686.57

Bydd y penodiad fel arfer i'r lleiafswm o'r raddfa gyflog ar gyfer y radd hon.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn dymunol ar gyfer y swydd hon.

Dyddiad cau: 25/09/2020

Darllen Mwy
cyfle:

Swyddog Amrywiaeth a Chynhwysiant

Dyddiad cau
30.09.2020
Lleoliad
Mae pencadlys S4C yng Nghanolfan S4C Yr Egin, Caerfyrddin.
Cyflog
£25,000 -£28,000 y flwyddyn

Postiwyd gan: Swyddi S4C

Rydym yn edrych am unigolyn chwilfrydig, fydd gyda’r egni, brwdfrydedd ac ymroddiad i drawsnewid y ffordd mae S4C a’r sector yn cynrychioli ac yn adlewyrchu Cymru. Bydd gennych brofiad o ymwneud gyda’r cymunedau sy’n cael eu tangynrychioli yn y sector - yn benodol pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig (BAME), pobl anabl a phobl LGBTQ+. 

Darllen Mwy
cyfle:

Project Manager

Dyddiad cau
16.10.2020
Lleoliad
Project Manager
Cyflog
Project Manager

Postiwyd gan: spindogs

We're a full-service digital agency looking to add to our brilliant team with the recruitment of an experienced Project Manager.

Darllen Mwy
cyfle:

Gwobr Beirdd Ifanc Cymru 2020 - Poetry Wales

Dyddiad cau
28.10.2020
Lleoliad
Oriau
Other

Postiwyd gan: Creative Cardiff

Mae'r genhedlaeth nesaf o feirdd Cymru’n aros i gael eu canfod. Ydych chi'n un ohonynt? Ewch ati i roi cynnig ar ein cystadleuaeth barddoniaeth i ysgrifenwyr ifanc 10-17 oed. Rydym yn derbyn ceisiadau hyd 28 Hydref 2020.

Cystadleuaeth farddoniaeth ddwyieithog (Gymraeg a Saesneg) ledled y DU i blant 10-17 oed, dan ofal Poetry Wales.

Thema: Empathi

Beirniad: Eurig Salisbury

Darllen Mwy