Cyfleoedd

Rydym yn helpu pobl greadigol i ddod o hyd i swyddi creadigol. Rydym hefyd yn tynnu sylw at gyfleoedd i gael arian, comisiynau, lleoliadau, hyfforddiant, ymhlith cyfleoedd eraill, sy’n helpu ein haelodau i dyfu a datblygu.

Os maent ar gael, hysbysebir cyfleoedd yn y Gymraeg a’r Saesneg. Nid yw Caerdydd Creadigol yn gyfrifol am ddewis iaith hysbysebwyr allanol.

cyfle:

Cyfarwyddwr Gweithrediadau

Profile picture for user National Theatre Wales
Dyddiad cau
22.01.2021
Lleoliad
Caerdydd
Cyflog
£50,000

Postiwyd gan: National Theat…

Ydych chi'n rhywun sy'n credu mewn grym rhoi pobl a phrosesau wrth wraidd diwylliant sefydliad?

Ydych chi'n credu yn y rôl y mae diwylliant, yn benodol y celfyddydau a chreadigrwydd, yn ei chwarae wrth adeiladu cymdeithas gref a chynaliadwy sy'n gosod llesiant cenedlaethau'r dyfodol wrth graidd ei hunaniaeth gyfunol? 

Darllen Mwy
cyfle:

Cynorthwywr gweinyddol yr wyl

Dyddiad cau
25.01.2021
Lleoliad
Caerdydd
Cyflog
£1600 y mis

Postiwyd gan: Seren

Cefnogaeth Weinyddol ar gyfer Gŵyl Farddoniaeth Seren Caerdydd 

Darllen Mwy
cyfle:

CRIW - Prenisiaid ffilm a theledu

Profile picture for user sgilcymru
Dyddiad cau
25.01.2021
Lleoliad
Cymru
Cyflog
12,500

Postiwyd gan: sgilcymru

Mae Sgil Cymru yn hynod falch o gyhoeddi lansiad CRIW, rhaglen Prentisiaeth unigryw ar gyfer 2021, sy’n agored i’r rhai sy’n awyddus i weithio y tu ôl i’r llenni ar gynyrchiadau ffilm a theledu sylweddol. 

Crëwyd y rhaglen Brentisiaeth hon i adlewyrchu natur ddeinamig, hyblyg gwaith llawrydd – curiad calon y diwydiant. Byddwch yn barod i dreulio blwyddyn wedi ymgolli mewn amrywiaeth o gynyrchiadau, cwrdd â phobl newydd a gweithio’n galed i gwblhau heriau newydd – gyda chyflog i’ch cefnogi wrth i chi ddysgu.

Darllen Mwy
cyfle:

Rheolwr Datblygu, De a Gorllewin Cymru

Profile picture for user AandB Cymru
Dyddiad cau
01.02.2021
Lleoliad
Caerdydd
Cyflog
£27K-£30K

Postiwyd gan: AandB Cymru

Mae C&B Cymru yn chwilio am reolwr celfyddydol profiadol i ddarparu ystod o wasanaethau ledled De a Gorllewin Cymru.

Mae'r rôl yn gofyn am effeithlonrwydd, blaengaredd, gwaith tîm, hunan-gymhelliant a'r gallu i ysbrydoli hyder a hygrededd yn rheolwyr busnes a’r celfyddydau.

Darllen Mwy
cyfle:

Cynghorydd Adnoddau Dynol Dwyieithog

Profile picture for user Welsh National Opera
Dyddiad cau
01.02.2021
Lleoliad
Caerdydd
Cyflog
£26,606 - £29,270 y flwyddyn (yn dibynnu ar sgiliau a phrofiad perthnasol)

Postiwyd gan: Welsh National Opera

Mae Opera Cenedlaethol Cymru yn rhannu grym opera fyw gyda chynulleidfaoedd a chymunedau ledled Cymru a Lloegr – mewn theatrau, mewn cymdogaethau ac ar-lein.

Ar hyn o bryd rydym yn chwilio am Gynghorydd Adnoddau Dynol sy'n rhugl yn y Gymraeg i weithio ochr yn ochr â'r Rheolwr Adnoddau Dynol i sicrhau bod gwasanaeth Adnoddau Dynol effeithiol yn cael ei ddarparu i fodloni amcanion strategol y Cwmni ac Adnoddau Dynol.

Bydd y Cynghorydd Adnoddau Dynol yn cefnogi'r swyddogaeth Adnoddau Dynol drwy reoli gweithgareddau gweithredol dydd i ddydd Adnoddau Dynol

Darllen Mwy
cyfle:

Rheolwr Ymchwil

Profile picture for user National Museum Wales
Dyddiad cau
02.02.2021
Lleoliad
Caerdydd
Cyflog
Gradd H £50,740.87 to £60,686.57

Postiwyd gan: National Museu…

35 Awr yr Wythnos

Contract Parhaol

Cyflog: Gradd H £50,740.87 to £60,686.57

Appointment will normally be to the minimum of the salary scale for this grade.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn dymunol ar gyfer y swydd hon.

 

Darllen Mwy
cyfle:

Ein lle creadigol - map stori

Profile picture for user Creative Cardiff
Dyddiad cau
08.02.2021
Lleoliad
Blaenau Gwent; Pen-y-bont ar Ogwr; Caerffili; Merthyr Tudful; Sir Fynwy; Casnewydd; Rhondda Cynon Taf; Torfaen; a Bro Morgannwg
Cyflog
£1,000

Postiwyd gan: Creative Cardiff

Y cyfle 

Beth sy'n arbennig am fod yn greadigol yn yr ardal lle rydych chi'n byw? 

Darllen Mwy
cyfle:

Cynorthwyydd Marchnata

Profile picture for user Welsh National Opera
Dyddiad cau
12.02.2021
Lleoliad
Caerdydd
Cyflog
£16,537 - £18,373 y flwyddyn (yn dibynnu ar sgiliau a phrofiad perthnasol)

Postiwyd gan: Welsh National Opera

Mae Opera Cenedlaethol Cymru yn rhannu pŵer opera byw gyda chynulleidfaoedd a chymunedau ledled Cymru a Lloegr – mewn theatrau, cymdogaethau ac ar-lein. 

Mae’r adran farchnata yn gweithio i gyrraedd cynulleidfaoedd newydd i’n gwaith yn ogystal â chadw cysylltiad â’n cynulleidfaoedd presennol. Gwnawn hyn drwy ein gwefan a chyfathrebiaeth ddigidol eraill, cyfryngau cymdeithasol, hysbysebu, marchnata uniongyrchol a llawer mwy. 

Darllen Mwy
cyfle:

Ymddiriedolwyr

Profile picture for user Artes Mundi
Dyddiad cau
01.03.2021
Lleoliad
Caerdydd
Cyflog
rôl wirfoddol - oriau: tua 25 y flwyddyn

Postiwyd gan: Artes Mundi

Mae Artes Mundi am recriwtio pum ymddiriedolwr newydd i’n Bwrdd, yn ogystal â Chadeirydd. Rydym yn chwilio am bobl all gyfrannu i’n gwaith parhaus drwy eu sgiliau, gwybodaeth a rhwydweithiau i gefnogi'r tȋm staff, yn ogystal â chynorthwyo â gwireddu ein cenhadaeth. Mae hyn wedi’i anelu’n bennaf at ysgogi deialogau a thrafodaethau, yn rhyngwladol ac yn lleol, sy’n datblygu gwell dealltwriaeth ohonon ni ein hunain, o bobl eraill a’r berthynas rhwng diwylliannau cyfarwydd a phell.

Darllen Mwy