Cyfleoedd

Rydym yn helpu pobl greadigol i ddod o hyd i swyddi creadigol. Rydym hefyd yn tynnu sylw at gyfleoedd i gael arian, comisiynau, lleoliadau, hyfforddiant, ymhlith cyfleoedd eraill, sy’n helpu ein haelodau i dyfu a datblygu.

Os maent ar gael, hysbysebir cyfleoedd yn y Gymraeg a’r Saesneg. Nid yw Caerdydd Creadigol yn gyfrifol am ddewis iaith hysbysebwyr allanol.

cyfle:

Systemau Trydanol Syml

Dyddiad cau
26.11.2020
Lleoliad
Bydd y cwrs yn cael ei gynnal yng Nghanolfan y Mileniwm
Cyflog
cost y cwrs = £15-£30

Postiwyd gan: Wyn Williams

Ar gyfer pwy mae'r hyfforddi?

Mae'r cwrs hwn wedi'i anelu'n arbennig at griw nad yw'n drydanol a allai fod â chyfrifoldeb am systemau bach a syml, fel arfer o dan 6 kVA fel y'u diffinnir yn BS 7909.

Cynnwys y cwrs

Agwedd allweddol y cwrs hwn yw y bydd cynrychiolwyr yn deall egwyddorion amddiffyn rhag sioc drydanol a thân, sut i sicrhau bod systemau'n cael eu cadw'n ddiogel a phwysigrwydd rheoli ceblau'n dda, diogelu'r Pwyllgor Brenhinol a Gwiriadau syml gan ddefnyddwyr ar offer.

Darllen Mwy
cyfle:

Cynhyrchydd Creadigol (Weston Jerwood Creative Bursary)

Dyddiad cau
27.11.2020
Lleoliad
Caerdydd
Cyflog
£19,500

Postiwyd gan: Alex

Fel un o sefydliadau blaenllaw Prydain ar gyfer ffotograffeg gyfoes a chelfyddydau’r lens, mae comisiynu a chyflwyno gwaith rhagorol ac amrywiol o bob cwr o’r byd yn ganolog i genhadaeth Ffotogallery, ynghyd â chefnogi datblygiad artistiaid ac arddangos gwaith newydd cyffrous a ddatblygwyd yng Nghymru.

Darllen Mwy
cyfle:

Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru: Cyfarwyddwr Artistig

Dyddiad cau
27.11.2020
Lleoliad
Caerdydd
Cyflog
£50-55,000

Postiwyd gan: NDCWales

Mae Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn chwilio am Gyfarwyddwr Artistig gweledigaethol i arwain y cwmni wrth gyflawni ei genhadaeth i wneud dawns wych gydag ac ar gyfer pob math o bobl ym mhob math o leoedd a'n pwrpas craidd i greu rhaglenni sy'n atseinio gyda chymunedau amrywiol Cymru.

Darllen Mwy
cyfle:

Rheolwr Gwirfoddolwyr

Dyddiad cau
29.11.2020
Lleoliad
Hyblyg / Pontypridd
Cyflog
£ 26k (pro rata)

Postiwyd gan: Artis Community

Rheolwr Gwirfoddolwyr

Artis Community Cymuned

 

Mae Artis Community Cymuned, sy’n seiliedig ym Mhontypridd, yn darparu profiadau celf cymunedol ansawdd uchel a gaiff eu gyrru gan ddeilliannau cymdeithasol. Rydym yn credu yng ngrym trawsnewidiol creadigrwydd i wneud gwahaniaeth go iawn i ansawdd bywyd pobl a rydym wedi darparu profiadau celf proffesiynol, ansawdd uchel gyda chymunedau ar draws bwrdeistref sirol Rhondda Cynon Taf ers 1987, gan greu cyfleoedd gyda’r bobl a gaiff eu herio fwyaf gan eu hamgylchiadau.

Darllen Mwy
cyfle:

Dylunydd iau neu bwysau canol

Dyddiad cau
30.11.2020
Lleoliad
Bassaleg, Casnewydd
Cyflog
Cystadleuol

Postiwyd gan: Icon Creative Design

Gweler y disgrifiad Saesneg

Darllen Mwy
cyfle:

Gweinyddwr Cymorth YANC

Dyddiad cau
30.11.2020
Lleoliad
Hyblig
Cyflog
£1,200 (£120 y dydd)

Postiwyd gan: Francesca Pickard

Gweinyddwr Cymorth YANC

Rhan Amser:           10 diwrnod dros gyfnod a 12 wythnos

Lleoliad:                    Hyblig

Darllen Mwy
cyfle:

Senior Designer - 3 month maternity cover

Dyddiad cau
30.11.2020
Lleoliad
Cardiff with opportunity to work remotely
Cyflog
Negotiable dependent on experience

Postiwyd gan: Orchard Media …

Overview of role 

Orchard is a leading integrated agency based in central Cardiff, working with clients such as Welsh Government, MotoNovo Finance, Principality Building Society and our strategic partners Heavenly.  We’re going through some exciting changes in the Creative department and we’re now looking for a Senior Designer to join our team, initially on a 3-month basis as maternity cover.

Darllen Mwy
cyfle:

Swyddog Cyfryngau Cymdeithasol

Dyddiad cau
30.11.2020
Lleoliad
S4C, Yr Egin, Caerfyrddin SA31 3EQ
Cyflog
Yn unol â phrofiad

Postiwyd gan: Swyddi S4C

Mae S4C yn chwilio am Swyddog Cyfryngau Cymdeithasol er mwyn gweithio ar gyfrifon cyfryngau cymdeithasol y sianel.

Mae S4C yn ehangu'r tîm cyfryngau cymdeithasol ac yn chwilio am berson brwdfrydig sy'n gallu gwneud gwahaniaeth go iawn i fod yn Swyddog Cyfryngau Cymdeithasol er mwyn gweithio ar gyfrifon cyfryngau cymdeithasol y sianel ar draws amrywiaeth eang o genres. Mae hyn yn gyfle cyffrous i arloesi gyda chynnwys ac i ddatblygu darpariaeth y sianel ar amryw blatfformau.

Manylion Eraill

Darllen Mwy
cyfle:

Cynhyrchydd Cyfranogiad a Dysgu

Dyddiad cau
01.12.2020
Lleoliad
Cardiff, however travel across Wales may be required.
Cyflog
£25,000 y flwyddyn
Oriau
Full time

Postiwyd gan: National Youth…

  • Cyflog: £25,000 y flwyddyn, telir yn fisol

  • Oriau gwaith: 35 awr yr wythnos y gellir eu gweithio dros 5 diwrnod. Fodd bynnag, rydym yn agored i drefniadau hyblyg eraill yn cynnwys rhannu swydd.

  • Cytundeb: Mae hwn yn gytundeb cyfnod penodol o 12 mis, gyda’r posibilrwydd o swydd barhaol yn dilyn cyfnod y cytundeb cychwynnol.

  • Dyddiad cau: Hanner Dydd ar Ddydd Mawrth 1 Rhagfyr 2020

Darllen Mwy
cyfle:

Dirprwy Olygydd Newyddion Digidol S4C

Dyddiad cau
01.12.2020
Lleoliad
S4C, Yr Egin, Caerfyrddin SA31 3EQ
Cyflog
Yn unol â phrofiad

Postiwyd gan: Swyddi S4C

Mae S4C yn lansio gwasanaeth newyddion digidol fydd yn dod a'r newyddion diweddaraf i gynulleidfa Gymraeg o amrywiol ffynonellau.

Dyma gyfle unigryw i fod yn rhan o wasanaeth arloesol fydd yn siapio hinsawdd newyddiadurol Cymru i'r dyfodol.

Rydym yn chwilio am unigolyn sydd â syniadau creadigol a dyfeisgar am sut i ddatblygu gwasanaeth digidol o'r newydd a denu dilyniant.

Darllen Mwy