Cyfleoedd

Rydym yn helpu pobl greadigol i ddod o hyd i swyddi creadigol. Rydym hefyd yn tynnu sylw at gyfleoedd i gael arian, comisiynau, lleoliadau, hyfforddiant, ymhlith cyfleoedd eraill, sy’n helpu ein haelodau i dyfu a datblygu.

Os maent ar gael, hysbysebir cyfleoedd yn y Gymraeg a’r Saesneg. Nid yw Caerdydd Creadigol yn gyfrifol am ddewis iaith hysbysebwyr allanol.

cyfle:

Rheolwr Ymchwil

Dyddiad cau
25.09.2020
Lleoliad
Caerdydd
Cyflog
£50,740.87 i £60,686.57

Postiwyd gan: National Museu…

Rydym yn chwilio am Rheolwr Ymchwil i ymuno â'n tîm.

  • 35 Awr yr Wythnos
  • Contract Parhaol
  • Cyflog: Gradd H £50,740.87 to £60,686.57

Bydd y penodiad fel arfer i'r lleiafswm o'r raddfa gyflog ar gyfer y radd hon.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn dymunol ar gyfer y swydd hon.

Dyddiad cau: 25/09/2020

Darllen Mwy
cyfle:

Swyddog Amrywiaeth a Chynhwysiant

Dyddiad cau
30.09.2020
Lleoliad
Mae pencadlys S4C yng Nghanolfan S4C Yr Egin, Caerfyrddin.
Cyflog
£25,000 -£28,000 y flwyddyn

Postiwyd gan: Swyddi S4C

Rydym yn edrych am unigolyn chwilfrydig, fydd gyda’r egni, brwdfrydedd ac ymroddiad i drawsnewid y ffordd mae S4C a’r sector yn cynrychioli ac yn adlewyrchu Cymru. Bydd gennych brofiad o ymwneud gyda’r cymunedau sy’n cael eu tangynrychioli yn y sector - yn benodol pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig (BAME), pobl anabl a phobl LGBTQ+. 

Darllen Mwy
cyfle:

Rheolwr Marchnata (Cynulleidfaoedd)

Dyddiad cau
04.10.2020
Lleoliad
Caerdydd
Cyflog
£25,217 - £29,176 (Grade D)

Postiwyd gan: RWCMD

Wedi’i leoli yng nghalon prif ddinas Cymru, mae’r Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yn ceisio recriwtio marchnatwr yn y celfyddydau medrus a gweithiwr cyfathrebu proffesiynol

i ymuno’r tîm Rhaglennu Creadigol a Lleoliadau prysur sy’n gyfrifol am raglennu a rheoli dros 700 o ddigwyddiadau blynyddol yn ein Neuadd Dora Stoutzker dosbarth byd, Theatr Richard Burton, Theatr Bute a stiwdios yn ogystal â lleoliadau allanol.

Darllen Mwy
cyfle:

Project Manager

Dyddiad cau
16.10.2020
Lleoliad
Project Manager
Cyflog
Project Manager

Postiwyd gan: spindogs

We're a full-service digital agency looking to add to our brilliant team with the recruitment of an experienced Project Manager.

Darllen Mwy
cyfle:

Ymchwilydd Prosiect Clwstwr

Dyddiad cau
28.10.2020
Lleoliad
Gweithio o gartref i ddechrau, gyda teithio tu fewn i'r DU (gan gydymffurfio â chanllawiau Covid-19
Cyflog
£120 y dydd. 25 diwrnod ar hyd 10 wythnos, yn dechrau ar 12 Hydref 2020

Postiwyd gan: Hijinx

Dyma gyfle gwych i ymuno â thîm Hijinx, sef un o’r prif gwmnïau yn y Deyrnas Unedig sy’n creu theatr gynhwysol ac yn darparu hyfforddiant perfformio i actorion ag anableddau dysgu a/neu awtistiaeth.

Mae Hijinx yn chwilio am unigolyn ymroddedig ac uchel ei gymhelliad i ymuno â nhw ar sail ranamser, dros dro i gefnogi eu prosiect ymchwil Clwstwr llwyddiannus.

Darllen Mwy
cyfle:

Gwobr Beirdd Ifanc Cymru 2020 - Poetry Wales

Dyddiad cau
28.10.2020
Lleoliad
Oriau
Other

Postiwyd gan: Creative Cardiff

Mae'r genhedlaeth nesaf o feirdd Cymru’n aros i gael eu canfod. Ydych chi'n un ohonynt? Ewch ati i roi cynnig ar ein cystadleuaeth barddoniaeth i ysgrifenwyr ifanc 10-17 oed. Rydym yn derbyn ceisiadau hyd 28 Hydref 2020.

Cystadleuaeth farddoniaeth ddwyieithog (Gymraeg a Saesneg) ledled y DU i blant 10-17 oed, dan ofal Poetry Wales.

Thema: Empathi

Beirniad: Eurig Salisbury

Darllen Mwy