Mae ‘Dangos a Dweud’ Caerdydd Creadigol yn ddigwyddiad chwarterol sy’n rhoi platform i amrywiaeth gyffrous o bobl a phrosiectau creadigol y ddinas. Mae’n dod â chymuned greadigol Caerdydd at ei gilydd o dalent sefydledig i dalent newydd, i glywed am eu huchelgeisiau a’u prosiectau cyfredol. 

Bydd pob un o’r siaradwyr yn rhoi cyflwyniad brys o 10 munud ac yn dod â gwrthrych gyda nhw. Gallai’r gwrthrych fod yn ffynhonnell eu hysbrydoliaeth, offeryn gwaith neu rywbeth sy’n eu cysuro. Bydd y siaradwyr yn rhannu eu gwaith ac yn esbonio pwysigrwydd eu gwrthrych.

Cyflwynir y digwyddiad hwn yn Gymraeg a bydd gwasanaeth cyfieithu ar y pryd ar gael. 

Tocynnau’r digwyddiad ar gael yma’n rhad ac am ddim.

Rydym yn hapus iawn i groesawu’r siaradwyr canlynol: 

Huw Marshall 

Wedi 4 blynedd o arwain gweithgaredd digidol S4C mae’n symud ymlaen i sefydlu menter newydd Awr Cymru, cwmni buddiannau cymunedol newydd fydd yn amlygu a chefnogi’r defnydd o’r Gymraeg fel arf marchnata mewn byd gynyddol ddigidol. Fel sefydlwr @yrawrgymraeg, awr trydar cyntaf yn yr iaith Gymraeg, mae Huw wedi bod ar flaen y gad o safbwynt hyrwyddo’n ddigidol drwy gyfrwng y Gymraeg ers sawl blwyddyn.

Cai Morgan 

Mae Cai yn gynhyrchydd a chyflwynydd ar sianel Ddigidol newydd S4C, PUMP, mae ei gynnwys yn byw ar Twitter, YouTube a Facebook ag ers lansio ym mis Ebrill wedi cael ei weld dros 100,000 o weithiau gan ennill dilyniant sylweddol ar rwydweithiau cymdeithasol.

Daf Prys 

Dyma Twitter Bio Daf, Sgwennwr ar bopeth | writer | podcaster | editor | designer | publisher | boi caib ond dim rhaw. Mae’n un hanner o FIDEO8  cymuned sy'n trafod gemau cyfrifiadur, gemau bwrdd, comics a phopeth ballu. Mae Daf ar fin cychwyn antur newydd ar ochr arall for yr Iwerydd.

Os oes gennych anghenion hygyrchedd ar gyfer y digwyddiad hwn, ebostiwch: creativecardiff@caerdydd.ac.uk.

Share