Mae Opera Cenedlaethol Cymru yn rhannu grym opera byw gyda chynulleidfaoedd a chymunedau ledled Cymru a Lloegr – mewn theatrau, cymdogaethau ac arlein.

Torrwr Gwisgoedd i Ferched â hanes a phrofiad blaenorol a sylweddol o leiaf o weithio mewn ystafell waith broffesiynol fel torrwr dillad. Mae profiad o weithio gyda gwisgoedd y cyfnod, yn cynnwys staesiau, yn hanfodol.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn fedrus wrth ddrafftio patrymau o ddyluniadau wedi’u rhoi gan y dylunydd naill ai drwy ddefnyddio lluniau eglur neu drwy ddefnyddio llyfrau gwisgoedd, wrth drafod gyda’r dylunydd a’r Pennaeth Gwisgoedd.

Mae’r rôl yn gyfrifol am oruchwylio gwaith yr Uwch Wneuthurwr Gwisgoedd a’r Gwneuthurwyr Gwisgoedd. Mae’n cynnwys mynychu ymarferion llwyfan yn ôl yr angen a chyfarfodydd ffitio gwisgoedd achlysurol oddi cartref. 

Mwy o wybodaeth a gwneud cais. 

Share