Mae Orchard yn asiantaeth greadigol flaenllaw sydd wedi'i lleoli yng nghanol Caerdydd a'i nod yw
dod â syniadau'n fyw. Mae'r Swyddog Gweithredol Cyfrifon Cysylltiadau Cyhoeddus yn gyfrifol am
wireddu ymgyrchoedd mewnol ac ymgyrchoedd ein cleientiaid i'r safon uchaf bosib. Mae'r
Swyddog yn arbenigwr aml-dasgio, yn gyfathrebwr clir, yn storïwr eithriadol ac yn aelod
amryddawn o'r tîm sy'n ffynnu ar y pwysau sy'n codi o ddydd i ddydd mewn tîm prysur gyda llwyth
gwaith amrywiol.


• Mae siaradwr Cymraeg rhugl yn hanfodol
• Cyflog: £22,000-£26,500


Cyfrifoldebau a thargedau penodol
O ddydd i ddydd


• Cynnal cyfrifon Cysylltiadau Cyhoeddus sydd wedi'u cytuno, o reoli'r cleient i weinyddu'r
cyfrif
• Ysgrifennu a chreu cynnwys, datganiadau i'r wasg, straeon, erthyglau, postiadau
cyfryngau cymdeithasol, astudiaethau achos a darnau cynnyrch;
• Cynnig datganiadau i'r wasg a syniadau nodwedd dros y ffôn neu ar e-bost i
newyddiadurwyr cenedlaethol, rhanbarthol a masnachol, o ddeunydd print, i ddarlledu ac
ar-lein, er mwyn ennyn eu diddordeb i gynnwys straeon y cleientiaid;
• Cysylltiadau â'r cyfryngau – ymateb i alwadau ffôn ac e-byst gan newyddiadurwyr;
• Trefnu cyfweliadau a chyfarfodydd golygyddol gyda newyddiadurwyr allweddol ar gyfer
llefarwyr y cleientiaid – yn bersonol neu dros y ffôn – a hwyluso'r cyfarfodydd hyn pan fo'n
briodol;
• Monitro sylw yn y cyfryngau a chyflwyno adroddiadau ar hyn i'r tîm ehangach a'r
cleientiaid;
• Mynd i ddigwyddiadau cleientiaid a chynadleddau diwydiant;
• Ymdrin â chyfrifon cyfryngau cymdeithasol cleientiaid fel eu tudalennau Twitter, Facebook
neu LinkedIn gyda gwybodaeth graff am dactegau marchnata digidol a sut i'w cyflawni;
• Trefnu a chyflawni ymgyrchoedd cyfryngau cymdeithasol y telir amdanynt ar ran
cleientiaid;
2
• Cyflwyno adroddiadau dadansoddol ar gyfryngau cymdeithasol, gan adrodd ar draffig,
ymgysylltiad a niferoedd dilynwr;
• Trin a thrafod syniadau newydd ar gyfer ymgyrchoedd

Mwy o wybodaeth a gwneud cais. 

Share