Mae Hijinx yn chwilio am weledydd o arweinydd uchelgeisiol, tra brwdfrydig sydd â’r egni i dywys y cwmni theatr Gymreig hynod lwyddiannus hwn ymlaen i gam nesaf ei ddatblygiad. Bydd y Prif Weithredwr newydd yn arwain y cwmni trwy Adolygiad Buddsoddi Cyngor Celfyddydau Cymru, yn datblygu ymhellach ei uchelgais ryngwladol ac yn cyflwyno cynlluniau newydd ar gyfer creu incwm.

Cais trwy e-bost i gynnwys CV, llythyr eglurhaol (gan gynnwys cyflog disgwyliedig) i Gadeirydd yr Ymddiriedolwyr (trustees@hijinx.org.uk) erbyn dydd Iau 18 Ebrill 5pm.

Hysbysir yr ymgeiswyr y mae eu henwau wedi eu cynnwys ar y rhestr fer trwy e-bost ar ddydd Llun 29 Ebrill. Ni fydd ymgeiswyr nad ydynt wedi'u hysbysu erbyn y dyddiad hwn yn cael eu gwahodd i gyfweliad. Yn anffodus ni allwn roi adborth i ymgeiswyr aflwyddiannus.

Cynhelir y cyfweliadau ym Mae Caerdydd ar ddydd Llun 13 Mai.

Mae'r apwyntiad yn amodol ar eirda canolwyr a gwiriad DBS uwch.

PRIF WEITHREDWR_Cymraeg.pdf

Share