Mae Opera Cenedlaethol Cymru yn rhannu pŵer opera byw gyda chynulleidfaoedd a chymunedau ledled Cymru a Lloegr – mewn theatrau, cymdogaethau ac arlein.

Mae Opera Cenedlaethol Cymru’n dymuno penodi Cynorthwyydd Datblygu i ddarparu cymorth gweinyddol i’r Adran Ddatblygu a Chyfathrebu, sy’n gyfrifol am ddarparu incwm ffilanthropig i gefnogi cynaliadwyedd ariannol hirdymor y Cwmni.

Bydd y rôl yn amrywiol iawn ac mae’n rhoi man cychwyn delfrydol ar gyfer gyrfa mewn codi arian yn y celfyddydau. Yn ddelfrydol bydd gennych ddiddordeb yn y celfyddydau a pheth profiad o weithio neu wirfoddoli mewn amgylchedd tebyg.

Bydd gennych sgiliau cyfathrebu rhagorol a lefel dda o addysg yn gyffredinol – TGAU mewn Mathemateg a Saesneg (Gradd C neu uwch. Gallu cyfrifiadurol da - Microsoft Word, Excel, Outlook a chronfeydd data ac mae’r gallu i fod yn hyblyg mewn modd pwyllog ac ymarferol wrth ddatrys problemau yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Mwy o wybodaeth a gwneud cais. 

Cynorthwyydd-Datblygu-Awst-2019.pdf

Share