Mae National Theatre Wales yn dymuno penodi unigolyn llawn cymhelliant ac egni ar gyfer y swyddi gwag a ganlyn.

Cyfarwyddwr Cynulleidfaoedd

Mae hwn yn gyfnod cyffrous i ymuno â National Theatre Wales (NTW). Bydd y cwmni’n dathlu ei ben-blwydd yn 10 oed yn fuan ac yn cyhoeddi Cyfarwyddwr Artistig newydd i arwain y cwmni i’w ddegawd nesaf.

Yn rôl newydd ac yn uwch benodiad, bydd y Cyfarwyddwr Cynulleidfaoedd yn chwarae rhan ganolog wrth weithredu cynllun Datblygu Cynulleidfaoedd newydd NTW. Yn ogystal, bydd yn helpu i sbarduno rhaglen dan arweiniad artistiaid sy’n canolbwyntio ar y gynulleidfa ac sy’n adlewyrchu ei Gynllun Strategol pum mlynedd newydd.

Bydd y Cyfarwyddwr Cynulleidfaoedd yn gweithio gyda’r Tîm Gweithredol i lywio cyfeiriad cyrhaeddiad NTW yn y dyfodol ledled Cymru a thu hwnt. Bydd yn arwain ar ddatblygu tîm a all helpu i sefydlu’r sefydliad fel cwmni cenedlaethol rhagorol ac yn enw adnabyddus.

Cyflog: £50,000

35 awr yr wythnos (yn ogystal ag egwyl orfodol am un awr, gan gymryd yr wythnos waith i 40 awr).

Dyddiad Cau – Dydd Mawrth 30 Medi 2019 – 12pm

Cyfweliadau – Wythnos o Dydd Llun 14 Hydref. Dyddiad i’w gadarnhau

Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau o bob cefndir. Gellir derbyn ceisiadau yn Saesneg neu yn Gymraeg.

Mae National Theatre Wales yn gwmni cyfeillgar i ffydd.

Mwy o wybodaeth a gwneud cais. 

 

Share