Cyfarwyddwr Casgliadau ac Ymchwil, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Dyddiad cau: 20 Awst 2019 (erbyn 5pm)

Rydym yn chwilio am ymgeiswyr eithriadol ar gyfer rôl Cyfarwyddwr Casgliadau ac Ymchwil. Mae’r Gyfadran Casgliadau ac Ymchwil wedi llwyddo i sefydlu proffil uchel yng Nghymru a thu hwnt am ei chasgliadau sydd o safon ac amrediad arbennig. Mae llawer o’r casgliadau hanes natur a chelf yn Gymreig, ond mae gwrthrychau lu o bob cwr o’r byd hefyd. Bydd y Cyfarwyddwr yn rhoi arweiniad rheolaethol a deallusol i’r Gyfadran Casgliadau ac Ymchwil a’i 120 aelod staff, gan sicrhau ei bod yn helpu i gyflawni gweledigaeth yr Amgueddfa: ‘Ysbrydoli Pobl, Newid Bywydau’. Fel aelod allweddol o’r Uwch Dîm Arwain mae gan y Cyfarwyddwr rôl strategol i’w chwarae ar draws Amgueddfa Cymru, a bydd yn helpu i gyflawni’r weledigaeth, y cynllun gweithredol a’r rhaglen.

Cliciwch yma am fwy o fanylion ac i ymgeisio am y swydd.

Find out more and apply. 

Share