Artistic Director

Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yw un o gwmnïau celfyddydau Cymru. Rydym yn gweithio gyda choreograffwyr y DU a rhyngwladol eithriadol i gyrraedd ac ysbrydoli cynulleidfaoedd ar draws Cymru, y DU yn ehangach ac yn rhyngwladol.

Mae CDCCymru yn chwilio am arweinydd creadigol sydd â gweledigaeth gref ar gyfer un cwmni dawns unigryw. Mae CDCCymru yn croesawu ceisiadau gan goreograffwyr, cynhyrchwyr dawns, cynhyrchwyr creadigol ac unigolion o gefndiroedd creadigol eraill. Mae arddull arwain cydweithredol a gweledigaeth ar gyfer rôl CDCCymru fel cwmni cenedlaethol Cymru yn hanfodol.

Ar gyfer rhagor o wybodaeth a pecyn gwybodaeth, ewch i ein wefan www.ndcwales.co.uk/cy/amdanom-ni/swyddi/.

Dyddiad cau 15 Ionawr 2018.

Cofrestredig fel Cwmni Cyfyngedig yng Nghymru a Lloegr Rhif. 1672419

Cofrestredig fel Elusen yng Nghymru a Lloegr Rhif. 326227

Share