DISGRIFIAD
Cydlynydd Rhyngwladol

Dyddiad cau: 20/09/2019

Rydym yn chwilio am Gydlynydd Rhyngwladol i ymuno â’n tîm Celfyddydau Rhyngwladol Cymru.

Mae’r Cydlynydd Rhyngwladol yn cefnogi gweithgareddau, prosiectau a gwasanaethau Celfyddydau Rhyngwladol Cymru i sicrhau eu bod yn cael eu cyflawni’n effeithiol, a’r rhyng-gysylltiad â gweithgareddau rhyngwladol eraill a’n gwaith partneriaeth gyda’r British Council, drwy ddarparu gwasanaeth gweinyddu a chynorthwyo o safon uchel sy’n hwyluso gweithio’n hyblyg/gweithio ar daith. 

Tymor penodol hyd at 28 Chwefror 2020

Llaw amser, 37 o oriau'r wythnos

£20,601 - £25,052 y flwyddyn yn ddibynnol ar brofiad

Lleolir y swydd hon yng Nghaerdydd.

Rydym yn chwilio am Gydlynydd Rhyngwladol i ymuno â’n tîm i weithio ar brosiectau sy’n cynnwys datblygu gwasanaethau gwybodaeth rhyngwladol, cydlynu cyfathrebu, gohebiaeth ac apwyntiadau. Mae’n golygu hefyd cynllunio, trefnu a gweinyddu cyfarfodydd mewnol ac allanol, digwyddiadau a chynadleddau a chymryd rhan yn y broses o gyflawni gwaith cysylltu rheng flaen â sectorau yng Nghymru ac ar adegau dramor mewn cyd-destunau rhyngwladol.

Bydd deilydd y swydd yn meddu ar wybodaeth am y celfyddydau yng Nghymru ac ymrwymiad i hyrwyddo celfyddydau o Gymru yn rhyngwladol. Mae profiad perthnasol o ddarparu gwasanaethau gweinyddol a sefydliadol o safon uchel, profiad o ymchwilio i wybodaeth a rhoi cyngor ac ymdrin ar lefel sefydliadol â phobl mewn digwyddiadau, cynadleddau a chyd-destunau grŵp eraill yn hanfodol.

Gweithiwn drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg ac mae rhuglder yn y Gymraeg (ar lafar ac yn ysgrifenedig) yn hanfodol ar gyfer y swydd hon. Mae gwybodaeth ddigonol o unrhyw ieithoedd tramor neu’r gallu i siarad unrhyw rai yn rhugl yn ddymunol.

Mae ein buddion yn cynnwys oriau/patrwm gwaith hyblyg, gwyliau hael a chynllun pensiwn. 

Dyddiad cau: 12:00 canol ddydd ar ddydd Gwener 20 Medi 2019

Dylid nodi na fyddwn ni'n derbyn CVs.

Mwy o wybodaeth a gwneud cais. 

Share