Cefnogaeth Gŵyl GDdC19

yl Ddawns Caerdydd

http://dawns.cymru

 

Cyfle am Swydd

Cefnogaeth Gŵyl GDdC19

Ffi Penodol: £1,900 gydag unrhyw gostau teithio rhesymol/milltiroedd

Dyddiau hyblyg ac i’w cadarnhau rhwng y cyfnod: 21 Hydref – 24 Tachwedd 2019.  Mi fuasai argaeledd ar 25 Medi yn fanteisiol ar gyfer lansiad rhaglen GDdC19.

 

Cefndir

Cynhelir yr Ŵyl bob dwy flynedd mewn lleoliadau ar draws dinas Caerdydd.  Eleni mae’n digwydd rhwng y 8 – 24 Tachwedd, gan ganolbwyntio ar ddigwyddiadau cyhoeddus ar benwythnosau.  Dyma’r drydedd Ŵyl a bydd yn cael ei chynhyrchu gyda sefydliadau sy’n bartneriaid yn cynnwys Chapter, Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru, Canolfan y Mileniwm, Prifysgol De Cymru a Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru.

Cafodd yr Ŵyl ei sefydlu i hybu a datblygu gweithgarwch dawns cyfoes yng Nghymru ac mae’r rhaglen yn cynnwys perfformiadau a digwyddiadadau cynhwysol sy’n cefnogi ymrwymo.  Mae’r rhain yn cynnig cyfleoedd i aelodau o’r sector ymwneud a’i gilydd yn ogystal â denu cynulleidfaoedd.  Mae’r rhaglen yn ffenest siop i ddawns cyfoes ac uchelgeisiol o Gymru, y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol. 

Mae Gŵyl Ddawns Caerdydd yn cael ei harolygu gan fwrdd o gyfarwyddwyr.  Mae’n derbyn cyllid ar ffurf rheolaeth prosiect gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Mae’r swydd yn gofyn am weithio agos gyda’r Cyfarwyddwr Artistig gyda chefnogaeth aelodau’r Bwrdd a’r Arweinydd Cyfathrebu.   

 

Rôl

Cyfrifoldebau allweddol yn cynnwys:

  • Ymwneud â, a chefnogi gofynion artistiaid rhaglen
  • Cyd-drefnu gofynion ymarferol artistiaid rhaglen
  • Cyd-weithio â lleoliadau perfformiad a’r artistiaid
  • Cyd-drefnu gweithgarwch ar draws lleoliadau
  • Pwynt cyswllt partneriaid yr Ŵyl, cyfranwyr a chynulleidfaoedd
  • Cyfrannu at weithgarwch platfformau cymdeithasol, law yn llaw a’r Arweinydd Cyfathrebu
  • Cyfarfod a chyfarch cyfranwyr yng nghweithgareddau’r Wyl
  • Cynorthwyo i gasglu data er mwyn bwydo trefniadau monitro a gwerthuso yr Ŵyl
  • Unrhyw ddyletswyddau rhesymol eraill y penderfynir gan y Cyfarwyddwr Artistig neu aelodau’r Bwrdd.
Manylion

Share