Cyfleoedd

Rydym yn helpu pobl greadigol i ddod o hyd i swyddi creadigol. Rydym hefyd yn tynnu sylw at gyfleoedd i gael arian, comisiynau, lleoliadau, hyfforddiant, ymhlith cyfleoedd eraill, sy’n helpu ein haelodau i dyfu a datblygu.

Os hoffech hyrwyddo cyfle, gallwch ymuno â’n rhwydwaith yn rhad ac am ddim a hysbysebu cyfle. Mae angen i ni gymeradwyo pob hysbysiad newydd, felly efallai na chaiff ei gyhoeddi ar unwaith. Os maent ar gael, hysbysebir cyfleoedd yn y Gymraeg a’r Saesneg. Nid yw Caerdydd Creadigol yn gyfrifol am ddewis iaith hysbysebwyr allanol.

 

Uwch Swyddog Ymgyrchoedd Marchnata -Croeso Caerdyd

Dyddiad Cau 21st Awst
Creative Cardiff
Awst 19

Hwylusydd Addysg - Sain Ffagan

Dyddiad Cau 21st Awst
Creative Cardiff
Awst 19

Gweithredwr Technegol

Dyddiad Cau 21st Awst
Gorilla Group TV
Awst 19

Rheolwr Data

Dyddiad Cau 21st Awst
Gorilla Group TV
Awst 19

Cynorthwyydd Datblygu

Dyddiad Cau 22nd Awst
Welsh National Opera
Awst 19

Torrwr Gwisgoedd i Ferched - WNO

Dyddiad Cau 23rd Awst
Creative Cardiff
Awst 19

Swyddog Cyllid a Chymorth - Clwstwr

Dyddiad Cau 26th Awst
Creative Cardiff
Awst 19

Cynorthwy-ydd Cyfathrebiadau Digidol

Dyddiad Cau 27th Awst
Play Wales
Gorff 19

Rheolwr Marchnata Digidol - CBAC

Dyddiad Cau 28th Awst
Creative Cardiff
Awst 19

Darlithydd - Addysgu ac Ysgolheictod

Dyddiad Cau 28th Awst
Creative Cardiff
Awst 19

Cydlynydd Amserlennu - Radio Cymru

Dyddiad Cau 29th Awst
Creative Cardiff
Awst 19

Cynorthwyydd Cynhyrchu - COPA

Dyddiad Cau 30th Awst
Creative Cardiff
Awst 19

Dirprwy Rheolwr Cysylltiadau Cwsmeriaid

Dyddiad Cau 01st Medi
Wales Millennium Centre
Awst 19

Cynorthwy-ydd Cysylltiadau Cwsmeriaid Dwyieithog

Dyddiad Cau 01st Medi
WalesMillenniumCentre
Awst 19

Swyddog Addysg/Ymgysylltu â Phobl Ifanc- Cynulliad

Dyddiad Cau 02nd Medi
Creative Cardiff
Awst 19

Rheolwr Cyfathrebu (Caerdydd) - RNIB

Dyddiad Cau 08th Medi
Creative Cardiff
Awst 19

Cyfarwyddwr Artistig

Dyddiad Cau 08th Medi
National Theatre Wales
Gorff 19

Is-brif Chwaraewr Clarinét - WNO

Dyddiad Cau 13th Medi
Creative Cardiff
Awst 19

Swyddi gwag ar Fwrdd Ffotogallery

Dyddiad Cau 13th Medi
Ffotogallery
Awst 19

Rheolwr y Swyddfa Docynnau a Data (39 Awr/Wythnos)

Dyddiad Cau 13th Medi
Shermantheatre
Gorff 19

Box Office & Data Manager (39 Hours/Week)

Dyddiad Cau 13th Medi
Shermantheatre
Gorff 19

Pennaeth Adran Ail Feiolin - WNO

Dyddiad Cau 20th Medi
Creative Cardiff
Awst 19

Goruchwylwyr Swyddfa Docynnau x2 (31 Awr/Wythnos)

Dyddiad Cau 24th Medi
Shermantheatre
Gorff 19

Welsh Short Film Scheme Open For Applications

Dyddiad Cau 30th Medi
Ffilm Cymru Wales
Awst 19

Share