Cyfleoedd

Rydym yn helpu pobl greadigol i ddod o hyd i swyddi creadigol. Rydym hefyd yn tynnu sylw at gyfleoedd i gael arian, comisiynau, lleoliadau, hyfforddiant, ymhlith cyfleoedd eraill, sy’n helpu ein haelodau i dyfu a datblygu.

Os hoffech hyrwyddo cyfle, gallwch ymuno â’n rhwydwaith yn rhad ac am ddim a hysbysebu cyfle. Mae angen i ni gymeradwyo pob hysbysiad newydd, felly efallai na chaiff ei gyhoeddi ar unwaith. Os maent ar gael, hysbysebir cyfleoedd yn y Gymraeg a’r Saesneg. Nid yw Caerdydd Creadigol yn gyfrifol am ddewis iaith hysbysebwyr allanol.

 

Ysgrifennydd Bwrdd S4C

Dyddiad Cau 21st Mawrth
Swyddi S4C
Maw 19

Gweithio'n llawrydd i bobl greadigol

Dyddiad Cau 21st Mawrth
Cult_cymru
Maw 19

Swydd Wag Bwrdd CCIC

Dyddiad Cau 25th Mawrth
National Youth Arts Wales
Chwef 19

Comisiynydd Drama

Dyddiad Cau 25th Mawrth
Swyddi S4C
Chwef 19

Cynorthywyr Tiethiau Tywys Profiad Cwsmer

Dyddiad Cau 27th Mawrth
WalesMillenniumCentre
Maw 19

Dirprwy Rheolwr Cysylltiadau Cwsmeriaid-dwyieithog

Dyddiad Cau 27th Mawrth
Wales Millennium Centre
Maw 19

Swyddog Adnoddau Dynol a Datblygu Sefydliadol

Dyddiad Cau 27th Mawrth
Wales Millennium Centre
Maw 19

Cyfnodau Preswyl yn y Tŷ Dawns

Dyddiad Cau 01st Ebrill
Creative Cardiff
Maw 19

Share