Cyfleoedd

Rydym yn helpu pobl greadigol i ddod o hyd i swyddi creadigol. Rydym hefyd yn tynnu sylw at gyfleoedd i gael arian, comisiynau, lleoliadau, hyfforddiant, ymhlith cyfleoedd eraill, sy’n helpu ein haelodau i dyfu a datblygu.

Os hoffech hyrwyddo cyfle, gallwch ymuno â’n rhwydwaith yn rhad ac am ddim a hysbysebu cyfle. Mae angen i ni gymeradwyo pob hysbysiad newydd, felly efallai na chaiff ei gyhoeddi ar unwaith. Os maent ar gael, hysbysebir cyfleoedd yn y Gymraeg a’r Saesneg. Nid yw Caerdydd Creadigol yn gyfrifol am ddewis iaith hysbysebwyr allanol.

 

Gydlynydd Prosiect Rhan-amser - Arts Alive Wales

Deadline 26th Medi
Creative Cardiff
Medi 17

Café CULT - Blas ar Sgiliau Digital AM DDIM

Deadline 28th Medi
Cult_cymru
Medi 17

Dylunydd Graffeg (Dymor Penodol)

Deadline 01st Hydref
Waorecruitment
Medi 17

Cynorthwyydd Canolfan Gyswllt

Deadline 01st Hydref
WMC
Medi 17

Cynorthwy-ydd Camera dan Hyfforddiant

Deadline 09th Hydref
Amanda roberts
Medi 17

Hyfforddai Sain ar gyfer Drama Deledu Safon Uchel

Deadline 09th Hydref
Amanda roberts
Medi 17

Goruchwylydd Sgriptiau dan Hyfforddiant

Deadline 09th Hydref
Amanda roberts
Medi 17

Hyfforddai gwallt a chyfansoddiad

Deadline 09th Hydref
Amanda roberts
Medi 17

Hyfforddai Gwisgoedd ar gyfer Drama Safon Uchel

Deadline 09th Hydref
Amanda roberts
Medi 17

Rheolwr Cyfrifon - RSPB

Deadline 10th Hydref
Creative Cardiff
Medi 17

BECTU - Arddangosfa o’r Diwydiannau Creadigol

Deadline 11th Hydref
Cult_cymru
Medi 17

Cyflwyniad i Oleuo Theatr

Deadline 08th Tachwedd
Cult_cymru
Medi 17

Sgiliau Rhwydweithio i bobl Greadiol

Deadline 09th Tachwedd
Cult_cymru
Medi 17

Gweithio'n Llawrydd

Deadline 11th Tachwedd
Cult_cymru
Medi 17

Hyfforddi'r Hyfforddwr Creadigol

Deadline 13th Tachwedd
Cult_cymru
Medi 17

Mewnflwch Sero - dulliau delio ag e-byst

Deadline 16th Tachwedd
Cult_cymru
Medi 17

Cyfryngau Cymdeithasol i Bobl Greadigol

Deadline 21st Tachwedd
Cult_cymru
Medi 17

Mae g39 yn chwilio am ymddiriedolwyr newydd

Deadline 30th Tachwedd
G39
Awst 17

Dulliau Cyd-weithio Digidol

Deadline 05th Rhagfyr
Cult_cymru
Medi 17

CRISP Pasbort Iechyd a Diogelwch

Deadline 07th Rhagfyr
Cult_cymru
Medi 17

Share