Cyfleoedd

Rydym yn helpu pobl greadigol i ddod o hyd i swyddi creadigol. Rydym hefyd yn tynnu sylw at gyfleoedd i gael arian, comisiynau, lleoliadau, hyfforddiant, ymhlith cyfleoedd eraill, sy’n helpu ein haelodau i dyfu a datblygu.

Os hoffech hyrwyddo cyfle, gallwch ymuno â’n rhwydwaith yn rhad ac am ddim a hysbysebu cyfle. Mae angen i ni gymeradwyo pob hysbysiad newydd, felly efallai na chaiff ei gyhoeddi ar unwaith. Os maent ar gael, hysbysebir cyfleoedd yn y Gymraeg a’r Saesneg. Nid yw Caerdydd Creadigol yn gyfrifol am ddewis iaith hysbysebwyr allanol.

 

Ysgrifennwyr Copi Dwyieithog

Deadline 16th Ionawr
Wales Millennium Centre
Ion 19

Radical Creatures

Deadline 18th Ionawr
Creative Cardiff
Tach 18

Uwch Newyddiadurwr/wraig - BBC Radio Cymru

Deadline 20th Ionawr
Creative Cardiff
Ion 19

CWRS RHEOLWR LLEOLIADAU

Deadline 21st Ionawr
Sgilcymru
Rhag 18

Swyddog Partneriaethau Cyfryngau Cymdeithasol

Deadline 25th Ionawr
Adnoddau Dynol S4C
Ion 19

Cynhyrchydd

Deadline 30th Ionawr
National Youth Arts Wales
Ion 19

Swyddog Cyfathrebu ac Ymgysylltu - LSW

Deadline 07th Chwefror
Sarahmorse
Ion 19

Prentisiaeth Newyddiaduraeth Digital - BBC Cymru

Deadline 20th Chwefror
Creative Cardiff
Ion 19

Share