Cyfleoedd

Rydym yn helpu pobl greadigol i ddod o hyd i swyddi creadigol. Rydym hefyd yn tynnu sylw at gyfleoedd i gael arian, comisiynau, lleoliadau, hyfforddiant, ymhlith cyfleoedd eraill, sy’n helpu ein haelodau i dyfu a datblygu.

Os hoffech hyrwyddo cyfle, gallwch ymuno â’n rhwydwaith yn rhad ac am ddim a hysbysebu cyfle. Mae angen i ni gymeradwyo pob hysbysiad newydd, felly efallai na chaiff ei gyhoeddi ar unwaith. Os maent ar gael, hysbysebir cyfleoedd yn y Gymraeg a’r Saesneg. Nid yw Caerdydd Creadigol yn gyfrifol am ddewis iaith hysbysebwyr allanol.

 

Uwch Gynhyrchydd (Profiadau Digidol)

Dyddiad Cau 29th Ionawr
WalesMillenniumCentre
Ion 20

Tywysydd Teithiau BBC Cymru

Dyddiad Cau 07th Chwefror
Ion 20

CDCCymru: Cyfarwyddwr Cyfathrebu

Dyddiad Cau 24th Chwefror
NDCWales
Ion 20

Share