Cyfleoedd

Rydym yn helpu pobl greadigol i ddod o hyd i swyddi creadigol. Rydym hefyd yn tynnu sylw at gyfleoedd i gael arian, comisiynau, lleoliadau, hyfforddiant, ymhlith cyfleoedd eraill, sy’n helpu ein haelodau i dyfu a datblygu.

Os hoffech hyrwyddo cyfle, gallwch ymuno â’n rhwydwaith yn rhad ac am ddim a hysbysebu cyfle. Mae angen i ni gymeradwyo pob hysbysiad newydd, felly efallai na chaiff ei gyhoeddi ar unwaith. Os maent ar gael, hysbysebir cyfleoedd yn y Gymraeg a’r Saesneg. Nid yw Caerdydd Creadigol yn gyfrifol am ddewis iaith hysbysebwyr allanol.

 

Rheolwr Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus - CLILC

Dyddiad Cau 20th Medi
Creative Cardiff
Medi 19

Cydlynydd Rhyngwladol

Dyddiad Cau 20th Medi
Creative Cardiff
Medi 19

Uwch-reolwr, TAR – Cymru, Y Brifysgol Agored

Dyddiad Cau 20th Medi
Creative Cardiff
Medi 19

Pennaeth Adran Ail Feiolin - WNO

Dyddiad Cau 20th Medi
Creative Cardiff
Awst 19

Goruchwylwyr Swyddfa Docynnau x2 (31 Awr/Wythnos)

Dyddiad Cau 24th Medi
Shermantheatre
Gorff 19

Swyddog Adnoddau Dynol

Dyddiad Cau 26th Medi
Swyddi S4C
Medi 19

Rheolwr Digidol a Chyfathrebu - Cynulliad Cymru

Dyddiad Cau 26th Medi
Creative Cardiff
Medi 19

Cynorthwy-ydd Cysylltiadau Cwsmeriaid (Dwyieithog)

Dyddiad Cau 26th Medi
WalesMillenniumCentre
Medi 19

Cydlynydd Prosiect Cenedlaethol – Cynllun Mentora

Dyddiad Cau 27th Medi
Creative Cardiff
Medi 19

Rheolwr Digwyddiadau - Sain Ffagan

Dyddiad Cau 27th Medi
Creative Cardiff
Medi 19

Swyddog Gweithredol Cyfathrebu, Marchnata

Dyddiad Cau 29th Medi
Creative Cardiff
Medi 19

Cyfarwyddwr Cynulleidfaoedd

Dyddiad Cau 30th Medi
Creative Cardiff
Medi 19

Welsh Short Film Scheme Open For Applications

Dyddiad Cau 30th Medi
Ffilm Cymru Wales
Awst 19

Cwrs - Asesiad Risg ar leoliad

Dyddiad Cau 01st Hydref
Cult_cymru
Medi 19

Pasbort Diogelwch y Diwydiannau Creadigol (CRISP)

Dyddiad Cau 03rd Hydref
Cult_cymru
Medi 19

Swyddog Cyfathrebu - Elan Links

Dyddiad Cau 04th Hydref
Creative Cardiff
Medi 19

Swyddog Cyfryngau Digidol - Ty Newydd

Dyddiad Cau 06th Hydref
Creative Cardiff
Medi 19

Swyddog Cyfathrebu (Hyrwyddo)

Dyddiad Cau 09th Hydref
Swyddi S4C
Medi 19

Cwrs Rheoli Cynhyrchiad - Teledu, Film, Drama

Dyddiad Cau 11th Tachwedd
Cult_cymru
Medi 19

Share